Cheføkonom anders høyer:

Dagens rentemøde i ECB medførte små stigninger i de lange renter

 

På dagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB) blev det besluttet at forlænge perioden, hvor centralbanken opkøber obligationer fra medlemslande i eurozonen. Opkøbsprogrammet var planlagt til at udløbe marts 2017, men det var forventet i markedet, at der ville komme en forlængelse. Opkøbet vil fra april 2017 være på 60 milliarder euro om måneden mod i øjeblikket 80 milliarder euro. Det er lavere end forventet, men modsat har ECB også forlænget opkøbet helt til december, hvilket også er lidt længere end ventet. ECB forbeholder sig også retten til både at forlænge programmet og forhøje opkøbene på et senere tidspunkt. Det blev ikke diskuteret på mødet, hvornår programmet skal udfases.

På mødet valgte ECB at fastholde deres styrende renter uændret. Da ECB valgte at forlænge deres opkøbsprogram til december 2017 kan vi tidligst forvente stigende korte renter i 2018. Vælger ECB at følge samme strategi som Den Amerikanske Centralbank, hvor opkøbsprogrammet først udfases før renten hæves, sker rentestigningerne tidligst i andet halvår 2018. Det skyldes, at det vil tage omtrent 6 måneder at udfase opkøbsprogrammet. Det skal gå rigtig godt i euroområdets økonomi, hvis de korte renter skal stige tidligere.

ECB ændrede også deres regler for, hvilke obligationer de må købe. Det betyder, at de kommer til at købe relativt flere obligationer med kort løbetid end tidligere. Dette kombineret med lidt lavere månedlige opkøb har medført en lille stigning i de lange renter (ca. 0,05 pct.-point på de 30-årige danske realkreditobligationer med fast rente).

ECB forventer fortsat moderat økonomisk vækst i eurozonen

ECB forventer vækst i BNP på ca. 1½-1¾ pct. om året fra 2016 til 2019. Inflationen i eurozonen vil også i de kommende år være alt for lav (0,2 pct. i 2016 til 1,3 pct. i 2017). Først i løbet af 2019 vil inflationen for alvor nærme sig ECB’s inflationsmålsætning.

ECB påpegede, at der fortsat er risiko for, at den økonomiske vækst kan bremse op. Det er også i det lys, at man skal se forlængelsen af opkøbene.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.