Du skal være forælder

At få et barn er en lykkelig livsbegivenhed. Et nyt familiemedlem får højst sandsynligt også betydning for din økonomi. Der er eksempelvis udgifter til bleer og daginstitution, og pladsen kan også blive for træng. Selvom der er længe til, at barnet bliver voksent, kan det også være en god idé at hjælpe det godt på vej økonomisk med en børneopsparing. Din rådgiver kan være med til at realisere dine drømme for dig og dine familie.

Børn koster penge - skab overblik over jeres økonomi

Børn er skønne, men de koster også penge. Hvis du går og drømmer om at udvide familien, er det en god ide at få et overblik over, hvordan en familieforøgelse påvirker din økonomi. Det kan du gøre ved at lægge et budget over, hvordan familieforøgelsen påvirker dit rådighedsbeløb.

Barsel

Barselsorlov betyder for nogle familier en nedgang i familiens indtægter, og den kan derfor få betydning for, hvad der er råd til. Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge, hvis ikke din arbejdsplads giver dig løn under barsel. Barselsdagpenge vil dog typisk være et lavere beløb end, hvad du har været vant til at modtage fra din arbejdsgiver. Det er meget individuelt, hvad du vil modtage i barselsdagpenge, da det afhænger af din situation, inden du går på barsel, og af, hvordan I fordeler barselsorloven mellem jer. Du kan læse mere om barselsreglerne på borger.dk. (https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-loenmodtagere) Derudover er det også en god idé at tale med din arbejdsplads, da de kan fortælle dig mere om, hvilke regler der gælder for dig.

Behov for pasning efter barsel

 Efter barslen følger for de fleste en vuggestue- eller dagplejeplads til barnet. Prisen på en vuggestue- eller dagplejeplads er forskellig fra kommune til kommune, men ligger cirka mellem 2.000 og 4.000 kroner månedligt. Prisen afhænger ligeledes af, om du kan få søskenderabat, eller om du har ret til tilskud eller friplads. Du kan tale med din kommune om disse muligheder og finde mere om regler her. (link til https://www.borger.dk/familie-og-boern/Boernepasning/Oekonomisk-fripladstilskud-soeskendetilskud-og-andre-tilskud)

Udstyr

Med en lille ny i familien følger for de fleste en masse nyt udstyr. Der kan blandt andet være behov for barnevogn, puslebord, bleer og tøj, og det koster penge. Derfor kan det være en god idé at påbegynde en opsparing i god tid. Hvis du ikke har pengene på nuværende tidspunkt, kan du tale med din personlige rådgiver omkring mulighederne for et lån til dette.

Gode råd til besparelser: 

Genbrug
Du behøver ikke købe alt fra nyt. Der er mange penge at spare på at købe brugt tøj og udstyr i genbrugsbutikker, genbrugssites og forskellige app’s med baby-ting.
Lej udstyr
I stedet for at købe udstyr, kan du kigge på mulighederne for at leje.

Forsikringer – husk at forsikre jeres nye familiemedlem


Når jeres barn er kommet til verden, er det en god ide at gennemgå jeres forsikringer. Dette indbefatter både jeres egne forsikringer, men også det nye familiemedlems.

Forældres forsikringer

 Når I har ansvaret for et barn, er det vigtigt, at I ved, hvordan I er dækket, hvis I som forældre bliver syge eller kommer ud for en ulykke. Hvis I ikke har en forsikring mod tab af erhvervsevne, kan det få uoverskuelige konsekvenser for jeres økonomi, hvis uheldet er ude. I skal samtidig også tage stilling til, hvordan arven skal fordeles, hvis en af jer falder bort. Dette er især vigtigt at få på plads, hvis I ikke er gift. Alt dette vil din personlige rådgiver gerne hjælpe dig med, så I som familie er sikret, hvis uheldet er ude.

Børneopsparing – giv dit barn en god start


Det kan være en god idé at oprette en børneopsparing allerede ved dit barns fødsel. Herved sikrer du dit barn en solid, økonomisk start på voksenlivet.

Begynd tidligt

Du kan oprette en børneopsparing allerede ved dit barns fødsel, men du kan også oprette den, når barnet er ældre. Du skal bare gøre det senest det år, hvor barnet fylder 14 år. Det kan dog være fordelagtigt, at oprette opsparingen tidligt, da der løbende kommer renter på det indestående beløb.

Indbetaling

Du kan indbetale op til 3.000 kroner årligt, og i alt 36.000 kroner på en børneopsparing. Hertil kommer renter. Hvert barn kan have én børneopsparing, og både forældre, bedsteforældre, oldeforældre og plejeforældre kan indbetale på kontoen. Men dog ikke mere end i alt 3.000 kroner om året.
Ønsker du en fast overførsel til kontoen, kan vi ordne det for dig, eller du kan selv oprette det via din netbank. Du har desuden mulighed for at investere din børneopsparing i garantkapital. Mere om at være garant her. 

Udbetaling

Børneopsparingen er bundet i minimum syv år, og den kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år. Bindingsperioden kan forlænges til udløbet af det år, hvor barnet fylder 21 år. Du kan læse mere om Sparekassens børneopsparing her

 

Cookies meddelelse