Personlig investeringspleje

Du har mulighed for at få din egen personlige kapitalforvalter, hvilket giver dig adgang til helt specielle formueplejeløsninger. Kapitalforvalteren sidder helt tæt på finansmarkederne og vil derfor konstant kunne give dig opdaterede nyheder og anbefalinger med udgangspunkt i markedsudviklingen.Første skridt i samarbejdet er en afklaring af din investeringsprofil med fokus på dine forventninger til afkast, din tidshorisont, hvor meget du vil være involveret og hvor store risici, du vil tage.
Sammen lægger vi en investeringsplan, som præciserer vores samarbejde og omfang af rådgivning og kontakt.

 Du får helt konkrete forslag og anbefalinger med udgangspunkt i din investeringsprofil, så du er klædt på til at tage en beslutning.

Investeringsrådgivningen vil også tage udgangspunkt i din overordnede strategi for din formue, så du får fuld sammenhæng i rådgivningen.

KAPITALPLEJEAFTALE

En aftale om kapitalpleje er et tilbud til dig, der ønsker samspil og øget opmærksomhed omkring dine investeringer.

Med udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker til tidshorisont og risikoprofil præsenterer vi et oplæg til, hvordan din portefølje kan sammensættes.

Når vi er enige om din investeringsstrategi, igangsætter din personlige kapitalforvalter investeringerne.

Med en kapitalplejeaftale får du:

  • En personlig kapitalforvalter
  • Løbende sparring omkring din portefølje og de finansielle markeder
  • Valgfrit kontaktniveau
  • Tilbud om årligt møde med din kapitalforvalter
  • Kvartalsvis afkastrapportering
  • Attraktiv rente på afkastkonto for frie midler
  • Mulighed for gebyrfri realtidskurser i netbank.

Her kan du læse meget mere om vores kapitalplejeaftale.

SPARKRON INVEST

Ønsker du en nem og enkel tilgang til at investere dine penge med mulighed for at sprede din risiko mest muligt? Og ønsker du at slippe for selv at skulle bruge tid på at følge med i udviklingen på de finansielle markeder?

Som kunde i Sparekassen har du adgang til SparKron Invest, hvor du kan investere i værdipapirer ud fra din risikoprofil og tidshorisont.

Her kan du læse mere om Sparkon Invest.

DYNAMISK FORMUEINVEST

Vil du have fordelen af at sprede dine investeringer og samtidig udnytte aktuelle markedsudsving? Og vil du slippe for selv at følge aktivt med i udviklingen på de finansielle markeder?

Som Private Banking-kunde i Sparekassen Kronjylland har du en eksklusiv adgang til Dynamisk Formueinvest. Det er en attraktiv investeringsafdeling, der investerer bredt og samtidig udnytter de aktuelle markedssituationer. Dynamisk Formueinvest sigter efter at give dig en stor grad af tryghed og samtidig et stabilt afkast over tid.

Her kan du læse mere om Dynamisk Formueinvest.


Cookies meddelelse