Optimal indbetaling af pension

Når du beslutter dig for at oprette en pensionsordning, er der flere skatteregler, som har indflydelse på, hvilken pensionsform der vil være bedst for dig.

 

Skattemæssigt kan du i nogle tilfælde spare nogle kroner ved at sætte penge ind på et tidspunkt, hvor du betaler topskat, og så få udbetalt disse når du ikke længere har så stor indtægt og dermed kun skal betale bundskat.

 

Skatteregler og satser i 2017

Kapitalpension

Når du indbetaler

Der er lukket for indbetaling til kapitalpension.

 

Når du får pensionen udbetalt

 • Du betaler 40 % i skat.
Aldersopsparing

Når du indbetaler

Du kan indbetale 29.600 kr. i 2017 og du får ikke fradrag for indbetaling.

 

Når du får pensionen udbetalt

Der er ingen skat eller afgift.

 

Ratepension

Når du indbetaler

 • Hvis du selv opretter pensionskontoen, kan du indbetale og fradrage op til 53.500 kr.
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen, kan der indbetales op til 58.152 kr. inkl. AM-bidrag.

Når du får pensionen udbetalt

 • Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag af udbetalingerne.
 • Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing - fx efterløn.
 • Hvis du har en samlet indtægt på mere end 388.200, skal du også betale udligningsskat*.
Livrente

Når du indbetaler

Indbetalingsaftale mindre end 10 år

 • Hvis du selv opretter livrenten, kan du indbetale og fradrage op til 49.300 kr. (opfyldningsfradraget).
 • Hvis du selv opretter livrenten og indbetaler mere end 49.300 kr., skal fradragene fordeles over 10 år. Hvert år kan du dog fradrage op til opfyldningsfradraget.
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen til din livrente, er der fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Indbetalingsaftale på 10 år eller mere

 • Privat eller arbejdsgiver - der er fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Når du får livrenten udbetalt

 • Du betaler indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.
 • Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing - fx efterløn.
 • Hvis du har en samlet indtægt på mere end 388.200, skal du også betale udligningsskat*.
Skat på afkast Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat. Læs mere om PAL-skat
I 2017 skal du betale topskat af indkomst som overstiger 479.600 kr. (efter AM-bidrag).
Marginalskattesats ved topskat Ca. 52 %
I 2017 skal du betale bundskat af indkomst op til 479.600 kr. (efter AM-bidrag).
Marginalskattesats ved bundskat Ca. 37 %

* Udligningsskatten betaler du af de samlede pensionsudbetalinger, inkl. folkepension og ATP over et årligt bundfradrag på 388.200 kr. (2017-niveau). Udnytter du eller din ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til 129.500 kr. (2017-niveau) til den anden ægtefælle. Udligningsskatten udgør 6% i årene 2011 – 2014 (4 år). Fra og med 2015 udfases den med 1% årligt og er dermed fuldt udfaset i år 2020.


Cookies meddelelse