Optimal indbetaling af pension

Når du beslutter dig for at oprette en pensionsordning, er der flere skatteregler, som har indflydelse på, hvilken pensionsform der vil være bedst for dig.

 Skattemæssigt kan du i nogle tilfælde spare nogle kroner ved at sætte penge ind på et tidspunkt, hvor du betaler topskat, og så få udbetalt disse når du ikke længere har så stor indtægt og dermed kun skal betale bundskat.

Skatteregler og satser i 2019

Kapitalpension

Når du indbetaler

Der er lukket for indbetaling til kapitalpension.

 

Når du får pensionen udbetalt

 • Du betaler 40 % i skat.
Aldersopsparing

Når du indbetaler

Du kan indbetale 5.200 kr. i 2019 og du får ikke fradrag for indbetaling.
Har du mindre end 5 år til folkepension, kan du have mulighed for at indbetale 48.000 kroner(2019), hvis du ikke har startet udbetaling af en fradragsberettiget pensionsordning.

 

Når du får pensionen udbetalt

Der er ingen skat eller afgift.

 

Ratepension

Når du indbetaler

 • Hvis du selv opretter pensionskontoen, kan du indbetale og fradrage op til 55.900 kroner
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for 2019-indbetalingen, kan der indbetales op til 60.761 kroner inkl. AM-bidrag.

Når du får pensionen udbetalt

 • Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag af udbetalingerne.
 • Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing - fx efterløn.
Livrente

Når du indbetaler

Indbetalingsaftale mindre end 10 år

 • Hvis du selv opretter livrenten, kan du indbetale og fradrage op til 51.500 kroner (opfyldningsfradraget).
 • Hvis du selv opretter livrenten og indbetaler mere end 51.500 kroner, skal fradragene fordeles over 10 år. Hvert år kan du dog fradrage op til opfyldningsfradraget.
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen til din livrente, er der fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Indbetalingsaftale på 10 år eller mere

 • Privat eller arbejdsgiver - der er fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Når du får livrenten udbetalt

 • Du betaler indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.
 • Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing - fx efterløn.
 • Hvis du har en samlet indtægt på mere end 397.000, skal du også betale udligningsskat*.
Skat på afkast Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat. Læs mere
I 2019 skal du betale topskat af indkomst som overstiger 513.400 kroner (efter AM-bidrag).
Marginalskattesats ved topskat Ca. 52 %
I 2019 skal du betale bundskat af indkomst op til 513.400 kroner (efter AM-bidrag).
Marginalskattesats ved bundskat Ca. 37 %

* Udligningsskatten betaler du af de samlede pensionsudbetalinger, inkl. folkepension og ATP over et årligt bundfradrag på 397.000 kr. (2018-niveau). Udnytter du eller din ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til 132.400 kr. (2018-niveau) til den anden ægtefælle. Udligningsskatten udgør 6% i årene 2011 – 2014 (4 år). Fra og med 2015 udfases den med 1% årligt og er dermed fuldt udfaset i år 2020.


Cookies meddelelse