Planlæg udbetalingen af din pensionsopsparing optimalt

Du kan bruge prioritetslån i din planlægning af din seniorøkonomi.

 

Lige så vel, som man skal planlægge opsparingen til pension, skal man også planlægge udbetalingen, for der er en række forskellige forhold, som kan have meget stor betydning for din økonomi som pensionsmodtager.

Undgå så vidt muligt modregning i pensionstillægget

En løbende pensionsudbetaling kan give dig en ekstra regning i form af modregning i pensionstillægget i folkepensionen. Når pensionstillægget beregnes, indgår al skattepligtig indtægt (bortset fra den sociale pension), dermed også pensionsudbetalinger. Ikke mindst derfor kan det have stor økonomisk betydning, at have det fulde økonomiske overblik, inden man starter udbetaling af en pensionsopsparing.

FAKTA:
Som ægtefæller kan man have en indtægt op til 142.800 uden reduktion i pensionstillægget. Herefter reduceres pensionstillægget pr. person med 16 kr. for hver 100 kr. man har i indtægt.

Brug friværdi i boligen som midlertidigt alternativ til pensionsudbetaling

Har du friværdi i din bolig, kan det være en fordel for dig i en periode at "spise af friværdien" og på den måde udsætte tidspunktet for udbetaling af din pensionsopsparing.

Et prioritetslån optaget i Sparekassen kan være et godt element, at drage med ind i planlægning af privatøkonomien i tiden som pensionist.

Har man friværdi i boligen kan denne belånes op til 80 % af boligens værdi med prioritetslån. Med vores prioritetslån er renten på lånebeløbet den samme som rente på den tilknyttede konto, hvor det lånte beløb bliver sat ind. Det betyder, at du reelt kun betaler rente af de penge du hen af vejen forbruger. Dermed har man som boligejer med friværdi rådighed over opsparing (friværdien) i boligen og betaler kun rente for den del man bruger.

Eksempel

Ejendomsværdi: 2.500.000 kroner

Lån på 1.000.000 kroner som prioritetslån.

Ved den lånegrænse er renten 3 procent (minimumsrente).


Når man optager lånet sættes det lånte beløb ind på en konto i Sparekassen. Man har altså lånt en million og man har en million stående på en konto. Renten er den samme for lånet og for pengene man har stående og dermed betaler man her og nu ikke rente.


Når man begynder at bruge af pengene, skal man betale rente af det beløb man har brugt. Har man brugt 50.000 kroner af det lånte beløb, skal man betale en renteudgift på 125 kroner pr. måned.


Skal man på samme måde have 50.000 kroner til forbrug udbetalt fra en ratepension, så skal man hæve 79.365 kroner fra ratepensionen (man skal hæve 79.365 kroner før skat og fradrag i pensionstillæg for at få 50.000 kroner til forbrug). Dette beløb på 79.365 kroner vil indgå i beregningen af pensionstillægget, og kan det betyder at udbetalingen fra ratepensionen giver fradrag i pensionstillægget. Sker dette vil man som ægtefæller tilsammen miste 2.116 kroner pr. måned i pensionstillæg.


Der er tale om to vidt forskellige løsninger som også har stor forskel i pris. Man risikere som ægtepar at miste 2.116 kroner pr. måned i pensionstillæg, hvorimod udgiften for at hæve 50.000 på prioritetslånet er 125 kr. pr. måned. Man sparer altså kr. 1.991 om måneden ved en rigtig planlægning.

Kom ind i Sparekassen og få lavet et overblik over din seniorøkonomi, og få råd og vejledning om, hvordan du opnår størst fordel af din pensionsopsparing.

Læs mere om prioritetslån her


Cookies meddelelse