Udligningsskat

Udligningsskat er en særskat på høje pensionsudbetalinger.

Udligningsskat rammer pensionsudbetalinger over 397.000 kr. om året inklusive folkepension og ATP.

Skattesatsen er 2 procent.

Det er værd at bemærke, at der er tale om en midlertidig skat, som i løbet af en kort årrække nedtrappes.

For langt de fleste personer har særskatten ikke nogen betydning.

 

Hvem skal betale udligningsskat?

Særskatten vil udelukkende blive pålagt personer, der starter pensionstilværelsen inden 2020.

En almindelig folkepensionist, der modtager folkepension, får et årligt grundbeløb på 74.844 kr. Det betyder, at man kan modtage løbende private pensionsudbetalinger op til cirka 322.100 kr. uden at betale særskat. Kun beløb derover vil blive beskattet med 2 procent.

Hvis dine pensionsudbetalinger er over 397.000 kr., skal du betale udligningsskat af alle løbende pensionsudbetalinger. Det gælder fx:

  • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner, både livsvarige og tidsbegrænsede
  • Folkepension
  • Udbetaling fra ATP
  • Udbetaling fra private pensionsordninger (både livsvarige og tidsbegrænsede)
  • Tjenestemandspensioner og lignende ordninger
  • Ministerpensioner og pensioner til MF'ere

Kontakt din rådgiver i Sparekassen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver omfattet af særskatten. Du skal også være opmærksom på, at der er en række muligheder for at reducere udligningsskatten.


Cookies meddelelse