Arveafgift af boet eller pensioner

Modtager af arv

  

Bundfradrag i boet (2020)

Afgift af resten

Ægtefæller, registreret partner

 

0 kr

0,00 %

Børn, børnebørn, Stedbørn og deres børn

 

301.900 kr.

15,00 %

Plejebørn

Der er en række krav, før plejebørn kan nøjes med at betale 15 % i arveafgift. Det er et krav, at plejebarnet har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år. Herudover er det også et krav, at højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

 

301.900 kr.

15,00 %

Samboende

Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.

 

301.900 kr.

15,00 %

Forældre

 

301.900 kr.

15,00 %

Barns eller stedbarns ægtefælle

 

301.900 kr.

15,00 %

Frasepareret eller fraskilt ægtefælle

 

301.900 kr.

15,00 %

Andre arvinger

 

301.900 kr.

36,25 %

 

Bundfradrag opnås kun i Boet med ens værdier. 

Pension udbetales direkte til begunstiget og opnår derfor ikke bundfradrag. Man kan vælge, at ens pension og livsforsikring skal udbetales til boet.
Sparekassen afregner afgiften inden udbetaling af pension til begunstiget på aftalen.