Du er 6 klik fra at se din pension

6 klik herfra kan du få et overblik over dine pensionsopsparinger.

Hvis du vil have et godt overblik over dine pensioner, er pensionsinfo.dk det bedste sted at begynde. Her kan du få beregnet, hvad du samlet set kan se frem til at få i folkepension, arbejdsmarkedspension og privat pension.

Med de værktøjer, som pensionsinfo.dk stiller til rådighed, kan du regne på din økonomi, og på den måde se konsekvenserne af, at du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det er nemt at finde pensionspapirerne. Du finder dine oplysninger ved at åbne www.pensionsinfo.dk. Du kan logge på med NemID, som du også bruger til netbank. Du kan også finde et link til siden, når du er logget på din netbank.

Ønsker du, at din rådgiver gennemgår dine pensionsordninger og ser på dem i forhold til din øvrige økonomi, kan du sende rapporten til din rådgiver. Han eller hun vil kontakte dig og aftale tid for et møde. Herefter kan du vurdere, om pensionsindbetalingerne passer til dine ønsker og behov.


Cookies meddelelse