Har du sikret dine lån mod rentestigninger?

Hvis du har variabelt forrentede lån, anbefaler vi, at du sikre renten i en længere årrække.

roedt stoplys 550x300

Renterne på realkreditlån er stadig på et historisk lavt niveau. Vi vurderer sandsynligheden for rentestigninger over de næste år, for betydelig.

Set i et historisk perspektiv, er der ingen tvivl om, at renterne befinder sig på et unormalt lavt niveau. Det meget lave renteniveau åbner attraktive muligheder for at sikre rente i en længere periode og vel at mærke: Sikre sig en lav rente på et meget lavt niveau. Herunder skitseres forskellige muligheder for at sikre sig en lav rente i en længere periode:

Privatkunder

Mulighed 1: Variabelt forrentet med længere løbetid

De danske flex-lån befinder sig på rekordlave niveauer. Mens de helt korte etårige lån i lang tid har været klart billigst, er renten på de lidt længere flex-lån i flere tilfælde lige så lav. Har du et af de helt korte flex-lån anbefaler vi, at du som minimum benytte de nuværende niveauer til at sikre renten i 3 eller 5 år.

Mulighed 2: Fast rente - konverterbar

Ønsker du som låntager en højere grad af sikkerhed, er der mulighed for at sikre renten i 30 år med en fastforrentet konverterbar obligation.

De konverterbare obligationer giver ud over sikkerheden ved fast rente, mulighed for at konvertere lånet om når renten stiger, og på den måde kan du nedbringe restgælden. Med det rekordlave renteniveau, er der gode muligheder for, at du om nogle år, kan konvertere dig til en væsentlig lavere restgæld - men det forudsætter, at du nu, mens rente stadig er lav, vælger et fastforrentet lån.

Ønsker du at omlægge dit lån, bør du kontakte din rådgiver for mere information!

Erhvervskunder

For erhvervskunder er der andre muligheder for at sikre renten i en længere årrække. Ved at lægge et renteloft, eller en fastrenteswap oven på et variabelt forrentet lån, er der et billigt og nemt alternativ til omlægning af realkreditlånet.

Mulighed 3: Renteloft (caps)

Vi du nyde godt af den lave rente, men samtidig sikre at renten ikke stiger over et vist niveau, bør du lægge et renteloft oven på dit variable lån. For at opnå den sikkerhed et renteloft giver, skal der betales en præmie for loftet. Her kan du se aktuelle præmier, hvis du lægger et loft oven på et F1-lån:
Ønskes der et 10-årigt loft på eksempelvis 3 %, betales en løbende årlig præmie på 0,74 %. Så længe den 1-årige rente holder sig under 3 %, betales F1-rente som normalt + præmien. Stiger renten til over loftet, betales maksimalt 3 % + 0,74 % = 3,74 %.

Mulighed 4: Fastrenteswaps

Et alternativ til at omlægge dit realkreditlån til fast rente, er at lægge en fastrenteswap oven på lånet. Med en fastrenteswap fastlåser man renten i en årrække. Lægger man eksempelvis en fastrenteswap oven på et F1-lån, låser man lige nu renten fast til 2,14 % i de næste ti år.

Hvem er renteloft og fastrenteswaps interessant for?
Renteloft og fastrenteswaps vil primært være interessante for erhvervskunder. Hovedstolen på en forretning skal være minimum 3 mio. kroner Det er oplagt, at kunder, som ligger med variabelt forrentede lån, vælger at sikre minimum 50 % af gælden mod rentestigninger med et renteloft eller en fastrenteswap.

En grundig gennemgang af mulighederne er nødvendig

For yderligere information omkring renteloft og renteswaps anbefaler vi, at du kontakter Jonas P. Klit for at høre nærmere omkring dine muligheder.


Cookies meddelelse