Prioritetslån: Et alternativ til realkreditlån

Prioritetslån er et fleksibelt alternativ til et realkreditlån. Det egner sig til dig, der ejer fast ejendom og ønsker at anvende opsparingen i din bolig.

familie foran hus 400px

Med et prioritetslån opnår du lave omkostninger og en konkurrencedygtig rente.

Vi giver dig også en prioritetskonto, som du frit kan sætte penge ind på og hæve fra. Kontoen har samme rente som den rente, du betaler for at låne penge*. Dermed er prioritetslån et fleksibelt lån, for du betaler kun for det, ”du bruger”. Dermed får du en lavere renteudgift.

Hvis du har lånt 500.000 kroner, og har 200.000 kroner stående på din prioritetskonto, betaler du kun rente af de 300.000 kroner. Hvis du bruger kontoen som lønkonto, nedbringer du hver måned din gæld og dermed renteudgifterne med lønudbetalingen.

Fakta om Sparekassen Kronjyllands Prioritetslån

Renten er sammensat af Cita 3-måneder + et tillæg fastsat af Sparekassen Kronjylland.
Renten er variabel og kan ændre sig hvert kvartal. Der er ikke noget loft over renten. Sparekassen Kronjylland kan ændre på tillægget.
Det betyder, at ydelsen på lånet kan blive højere eller lavere.

Prioritetslån kan oprettes med en løbetid på mellem 1 og 30 år.
Du har mulighed for at få op til 10 års afdragsfrihed.

Uanset den aftalte løbetid kan lånet indfries helt eller delvist før tid. Indfrielse sker ved indbetaling af restgæld og tilskrevne renter.

Forud for etablering af lånet, bliver ejendommen vurderet. Omkostningerne for vurderingen er indeholdt i oprettelsesomkostningerne. Lånet skal ligge indenfor 80 % af ejendommens værdi.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af pantebrev i ejendommen med samme størrelse som lånet - læs her, hvad der kan ske, hvis du ikke betaler ydelserne på lånet.

Prioritetslån kan kun indgås i danske kroner, men har du indtægt i anden valuta end danske kroner, så læs mere her.

Forudsætninger for Prioritetslån

Lånet forudsætter almindelig kreditvurdering af kunden, at ejendommen er brandforsikret hos NEM forsikring eller et andet forsikringsselskab.

*På prioritetskontoen falder renten dog til indlånsrenten for Basiskonto for beløb, der er større end det, du skylder på dit prioritetslån. Det vil sige, at hvis du for eksempel skylder 500.000 kroner på lånet og har 550.000 kroner stående på indlånskontoen, så får du den høje rente på de 500.000 kroner på indlånskontoen. Beløbet herudover – i dette tilfælde 50.000 kroner – forrentes som basal konto.

 


Cookies meddelelse