Boliglån 1. prioritet - et attraktivt boliglån

Vi tilbyder Boliglån 1. prioritet til køb af fast ejendom og belåning af friværdi. Lånet er et godt alternativ til realkreditlån med variabel rente.

Har du sikret dine lån mod rentestigninger?

Hvis du har variabelt forrentede lån, anbefaler vi, at du sikre renten i en længere årrække.

Prioritetslån: Et alternativ til realkreditlån

Prioritetslån er et fleksibelt alternativ til et realkreditlån. Det egner sig til dig, der ejer fast ejendom og ønsker at anvende opsparingen i din bolig.

Fast lav rente - en fantastisk mulighed

Den faste rente på realkreditlån er lav. Det er en god mulighed for alle nuværende og kommende boligejere.

Se dit Totalkredit-lån i netbank

Du kan følge dit Totalkredit-lån i din netbank.

Bliver din økonomi dårlig, bør du kontakte din rådgiver

Hvis du kommer i en situation, hvor din økonomiske situation bliver meget stram, og du har svært ved eller slet ikke kan betale ydelserne på dine lån, bør du hurtigst muligt tage kontakt til din rådgiver. Sammen med din rådgiver kan du afsøge de mulighederne for at forbedre din økonomi på kort og langt sigt. Jo før der bliver taget hånd om eventuelle økonomiske udfordringer, jo bedre mulighed er der for at komme godt og sikkert igennem en svær periode.

Vi gør opmærksom på, at ved for sen betaling eller anden misligholdelse af lån, kan der blive pålagt morarenter og gebyrer. Hvis du ikke betaler ydelserne på lånet, kan lånet i sidste instans blive opsagt til øjeblikkelig betaling, og bor du i egen bolig kan du miste dit hjem.


Indtægt i anden valuta end danske kroner

Har du et lån i en valuta (typisk i danske kroner), og har du har indtægt eller aktiver i en anden valuta end lånets, vil ændringer i valutakursen ændre på ydelser og restgæld på dit lån.

Hvis du har indtægt i en valuta og gæld i en anden valuta, bør du sikre dig ekstra luft i din økonomi til at imødegå udsving i valutakurserne.

De historiske udsving i valutakursen kan følges på Nationalbankens hjemmeside. Du vil modtage en advarsel, hvis der sker en stigning på 20 % mellem lånets valuta og den valuta, du har indtægter/aktiver i.

Spørg os om lån til bolig

Det er et optimalt tidspunkt at købe bolig.