Hvad er en andelsboligforening?

En andelsboligforening stiftes med det formål at opføre, eje og drive ejendommen, som foreningens medlemmer bor i.

For at blive medlem af en andelsboligforening betaler du et indskud – andelsboligens pris – som giver dig brugsret til en bolig. Du får et andelsbevis som dokumentation for din brugsret.

Andelsboligforeningens vedtægter er regler, som foreningen og den enkelte andelshaver skal overholde. Vedtægterne kan fastsættes af foreningen selv, men de skal overholde andelsboligloven. Vedtægterne fastlægges på den stiftende generalforsamling, og de kan ændres ved senere generalforsamlinger.

Alle medlemmer kan deltage i andelsboligforeningens generalforsamling, som typisk afholdes én gang om året. Her afgøres alle vigtige spørgsmål om foreningens og ejendommens drift. Normalt er der én stemme pr. andel.

Er du i tvivl om, hvorvidt en andelsbolig er noget for dig, så læs mere her:

Hvad er en andelsbolig - læs på Wikipedia

Kend boligens energibehov - læs på ens.dk