Provisionsaftaler på investeringsområdet

Sparekassen Kronjylland er en ikke-uafhængig rådgiver. Det betyder, at Sparekassen har samarbejdsaftaler med forskellige investeringsforeninger og kan modtage provision herfra.

Vederlag fra samarbejdsaftaler er en naturlig del af Sparekassens forretningsområde og er på niveau med almindelig praksis på området. Sparekassen anvender de modtagne vederlag til blandt andet uddannelse af vores medarbejdere i produktkendskab, optimering af investeringsprocesser og opretholdelse af IT-systemer på området,  så vi kan sikre vores kunder en kompetent rådgivning samt et bredt udbud af investeringsprodukter.

Det skal understreges, at ingen medarbejder i Sparekassen Kronjylland modtager provision eller bonus i forbindelse med udvælgelsen af samarbejdspartnere, hverken fra de valgte samarbejdspartnere eller fra Sparekassen Kronjylland.

Du kan se en samlet oversigt over provisionssatser fra vores samarbejdspartnere ved at klikke her.

Kvalitetsforbedrende services 

Sparekassen Kronjylland er en ikke-uafhængig distributør af investeringsforeningsbeviser og modtager provision for de ydelser, vi leverer til dig som kunde inden for provisionsbetalende investeringsforeningsbeviser. Det gør vi, idet vi vurderer, at servicen øger kvaliteten af den pågældende ydelse, og tredjepartsbetalingerne ikke giver interessekonflikter med vores pligt til at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med dine interesser. Du vil forud for levering af en service blive oplyst om tredjepartsbetalingen.

De kvalitetsforbedrende services er ydelser, du bliver tilbudt udover dem, vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til. Det er op til dig at vurdere, hvilke services du ønsker og hvor ofte. Du kan altid henvende dig til din kunderådgiver for at høre mere om de services, du har adgang til.

Vi er i øjeblikket i gang med at opdatere vores oversigt over services for kunder med investeringer i provisionsbetalende investeringsforeningsbeviser. Den forventes klar her på siden primo 2020.

Samarbejdspartnere

Sparekassen samarbejder også med andre finansielle institutter end investeringsforeninger. Her ser du en samlet oversigt over vores samarbejdspartnere på investeringsområdet: