Strukturerede produkter

Strukturerede produkter er en betegnelse for finansielle produkter, som typisk kombinerer en obligation med en option. Denne form for produkt giver ejeren en ret til på et tidspunkt i fremtiden at købe et underliggende aktiv til en på forhånd fastsat pris.

Risici ved de strukturerede produkter

Den obligation, der indgår i det strukturerede produkt, indfries typisk til kurs 100, når perioden udløber. Man får altså altid minimum kurs 100 for obligationen, når perioden udløber.

Risikoen ved strukturerede produkter afhænger således i alt overvejende grad af risikoen på det underliggende aktiv. Er markeds­prisen på det underliggende aktiv ved udløbstidspunktet højere end den aftalte pris, har optionen en posi­tiv værdi idet det underliggende aktiv kan købes til den aftalte pris og sælges til den aktuelle markeds­pris. Man får med andre ord en gevinst.

Er optionen imidlertid faldet til under markedsprisen, er optionen værdiløs. Man får således intet afkast af sin investering. Man går til med også glip af den for­rentning, man kunne have fået ved at placere pengene et helt andet sted i den pågældende periode, eksem­pelvis kuponrenten på en statsobligation.

Stiger det underlæggende aktiv ikke i værdi, får man således sit indskud tilbage, minus de omkostninger, der har været ved investeringen.