Investeringsforeninger

Med et investeringsforeningsbevis får du en ejerandel i en forening, der investerer i værdipapirer efter nogle fastsatte regler, som dels er bestemt af foreningen selv, dels reguleret af lovgivningen.

 Inve­ster­ingsforeninger fungerer sådan, at foreningen modtager penge fra salg af investeringsforeningsbeviser. Disse penge bruges til at købe værdipapirer. Ejerskab af en investeringsforening er således et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier.

Selv om du vælger kun at investere et lille beløb, vil investeringsforeningen alt i alt have et forholdsvis stort beløb at investere for. Det giver mulighed for at sprede din investering over mange værdipapirer og dermed sprede risikoen for dig og de andre investorer. Endvidere får du en løbende og profes­sionel overvågning af dine investeringer.

Du kan vælge mellem et stort antal forskellige investeringsmuligheder, som adskiller sig fra hinanden ved deres investeringsfokus. De fleste investeringsforeninger har så mange forskellige afdelinger, at investeringsvalget kan gøres meget nuanceret.

Der kan således vælges mellem korte og lange obliga­tioner, danske og udenlandske aktier eller f.eks. aktier inden for en bestemt branche, for eksempel bioteknologi eller en forening specielt beregnet for pensionsmidler, såkaldte PAL-afdelinger.

Inve­steringsforeningen og dennes eksperter bestemmer, hvilke værdipapirer der købes i de enkelte af­del­inger. Afkastet på investeringsbeviserne består af værdistigningen på de beviser, der er købt, og for det meste også af et årligt udbetalt udbytte til medlemmerne.

Risici ved investeringsbeviser

Da investeringsforeningerne typisk investerer i enten aktier eller obligationer, er det de samme risiko­elementer, man skal forholde sig ved investering i investeringsbeviser. Når man køber investerings­beviser, er risikoen dog lavere, end hvis man investerer direkte i enkelte aktier eller obligationer. Inve­steringsforeningen spreder nemlig investeringerne på mange forskellige værdipapirer.

Som hoved­regel er obligationsafdelinger i en investeringsforening mere stabile end i en aktieafdeling. Den reelle risiko på en andel afhænger af, hvilken strategi den enkelte afdeling investerer efter.

Før du investerer, skal du vurdere din risikoprofil og tidshorisont og derudfra vælge de afdelinger, der passer til dit behov.