Aktier

En aktie er et ejerbevis til en andel af et aktieselskab. Når du køber en eller flere aktier, bliver du medejer af selskabet og du får fremover andel i det pågældende selskabs indtjening.

Obligationer

En obligation er et gældsbevis, hvor udsteder af obligationen, f.eks. et realkreditinstitut, forpligter sig til at betale obligationsgælden tilbage til investor ud fra en på forhånd aftalt plan.

Investeringsforeninger

Med et investeringsforeningsbevis får du en ejerandel i en forening, der investerer i værdipapirer efter nogle fastsatte regler, som dels er bestemt af foreningen selv, dels reguleret af lovgivningen.

Strukturerede produkter

Strukturerede produkter er en betegnelse for finansielle produkter, som typisk kombinerer en obligation med en option. Denne form for produkt giver ejeren en ret til på et tidspunkt i fremtiden at købe et underliggende aktiv til en på forhånd fastsat pris.