Central Investor-information

Alle investeringsforeninger har udarbejdet en "Central Investor-information" for deres investeringsbeviser.

Dokumentet, der kan betragtes som en varedeklaration, skal gøre det nemmere for investorer at gennemskue og sammenligne de forskellige investeringsbeviser. Det indeholder følgende oplysninger:

 

  • Mål og investeringspolitik

  • Risiko/afkast-profil

  • Omkostninger

  • Tidligere resultater

  • Praktiske oplysninger

 

Et vigtigt element i dokumentet er en standardiseret EU-risikoskala fra 1 til 7, der fortæller om risikoen på de enkelte investeringsbeviser. Risikoskalaen for et investeringsbevis kan eksempelvis se således ud:

RisikoOgAfkastprofil

 

Du kan læse mere om Central investorinformation på Finans Danmarks hjemmeside her.  
Du kan også kontakte din rådgiver i Sparekassen for yderligere oplysninger om Central Investorinformation.