Aktiesparekonto

 

Aktiesparekontoen er endnu ikke vedtaget, men i erhvervspakkeaftalen fra november fremgår nye tanker for en kommende aktiesparekonto. Dem kan du læse om her.

Der er fremsat lovforslag om, at der indføres en aktiesparekonto, hvor personer kan placere opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen vil have en lavere effektiv gennemsnitlig beskatning af afkastet end den gældende aktieindkomstbeskatning. Det vil gøre det attraktivt for danskerne at placere en del af deres opsparing på en aktiesparekonto.

Der betales 17 procent skat af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indeståendet på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast.
Der kan oprettes én aktiesparekonto pr. person. Der kan handles så ofte, som det ønskes inden for aktiesparekontoen. Ordningen kan indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019, og hvert år vurderer aftaleparterne om de vil hæve loftet med yderligere 50.000 kr. Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet.

 


Cookies meddelelse