Randers FC Holding A/S

Sparekassen Kronjylland ønsker at fungere som bindeled mellem købere og sælgere af aktier i Randers FC Holding.

Randers FC Holding A/S’s aktiviteter:

  • Hovedaktiviteten er Randers FC A/S, som rummer selve fodboldforretningen. Randers FC A/S ejer Business Park Randers ApS, der udover at fungere som et moderne hus for vækstiværksættere med i alt 2.000 kvm kontor også indeholder loungefaciliteter, administrationskontoret samt træningsfaciliteter. Den ejer også
    Randers FC Jobakademi ApS, som driver virksomhed i forbindelse med aktivering og jobskabelse.
  • En industriejendom udlejet på langtidskontrakter til Glud & Marstrand A/S.
  • Ejer af den samlede kommanditkapital i Windpark Bad Gandersheim i Tyskland.

 Randers FC Holding A/S ISIN-kode DK0060122729

www.randersfc.dk

Nominel stykstørrelse DKK 10

Indre værdi pr. aktie DKK 26,75

Bedste bud/udbud:

Bud: -
Udbud: -

Ønsker du at handle aktier i Randers FC Holding A/S, kan du rette henvendelse til en af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Du finder os her.

Dette produkt er risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen her.

Hoved- og nøgletal

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/2014
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
DKK DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse            
Nettoomsætning   63.467 74.843 82.278 75.332 79.073
Resultat af primær drift   -14.579 -3.182 3.393 2.804 6.402
Resultat af finansielle poster   -1.010 -2.455 -429 -902 -1.531
Skat af årets resultater   3.450 841 -802 -654 -320
Årets resultat   -11.560 -4.797 2.161 1.248 4.551
             
Balance            
Aktiver i alt - balancesum   86.571 97.426 113.444 111.975 113.408
Inv. i immatrielle anlægsaktiver   1.921 9.011 2.897 4.257 3.680
Inv. i materielle anlægsaktiver   1.972 27.938 1.984 1.690 4.027
Egenkapital   31.272 47.216 51.984 49.823 48.575
             
Nøgletal            
Overskudsgrad   -23,0% -4,3% 4,1% 3,7% 8,1%
Afkastningsgrad   -16,8% -3,3% 3,0% 2,5% 5,6%
Likviditetsgrad   92,6% 70,7% 99,7% 121,1% 112,4%
Soliditetsgrad   36,1% 48,5% 45,8% 44,5% 42,8%
Egenkapitalforrentning   -26,5% -9,7% 4,2% 2,5% 9,4%
             
Medarbejdere   67 66 61 59 56


Cookies meddelelse