Randers FC Holding A/S

Sparekassen Kronjylland ønsker at fungere som bindeled mellem købere og sælgere af aktier i Randers FC Holding.

Randers FC Holding A/S’s aktiviteter:

  • Hovedaktiviteten er Randers FC A/S, som rummer selve fodboldforretningen. Randers FC A/S ejer Business Park Randers ApS, der udover at fungere som et moderne hus for vækstiværksættere med i alt 2.000 kvm kontor også indeholder loungefaciliteter, administrationskontoret samt træningsfaciliteter. Den ejer også
    Randers FC Jobakademi ApS, som driver virksomhed i forbindelse med aktivering og jobskabelse.
  • En industriejendom udlejet på langtidskontrakter til Glud & Marstrand A/S.
  • Ejer af den samlede kommanditkapital i Windpark Bad Gandersheim i Tyskland.

 Randers FC Holding A/S ISIN-kode DK0060122729

www.randersfc.dk

Nominel stykstørrelse DKK 10

Indre værdi pr. aktie DKK 40,4

Bedste bud/udbud:

Bud: 30
Udbud: 40

Ønsker du at handle aktier i Randers FC Holding A/S, kan du rette henvendelse til en af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Du finder os her.

Dette produkt er risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen her.

Hoved- og nøgletal

2016/17 2015/16 2014/15 2013/2014 2012/13
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
DKK DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse            
Nettoomsætning   74.843 82.278 75.332 79.073 80.658
Resultat af primær drift   -3.182 3.393 2.804 6.402 4.840
Resultat af finansielle poster   -2.455 -429 -902 -1.531 -2.087
Skat af årets resultater   841 -802 -654 -320 -1.360
Årets resultat   -4.797 2.161 1.248 4.551 1.393
             
Balance            
Aktiver i alt - balancesum   97.426 113.444 111.975 113.408 112.277
Inv. i immatrielle anlægsaktiver   9.011 2.897 4.257 3.680 2.443
Inv. i materielle anlægsaktiver   27.938 1.984 1.690 4.027 375
Egenkapital   47.216 51.984 49.823 48.575 44.180
             
Nøgletal            
Overskudsgrad   -4,3% 4,1% 3,7% 8,1% 6,0%
Afkastningsgrad   -3,3% 3,0% 2,5% 5,6% 4,3%
Likviditetsgrad   70,7% 99,7% 121,1% 112,4% 103,8%
Soliditetsgrad   48,5% 45,8% 44,5% 42,8% 39,3%
Egenkapitalforrentning   -9,7% 4,2% 2,5% 9,4% 3,2%
             
Medarbejdere   66 61 59 56 51


Cookies meddelelse