Randers FC Holding A/S

Sparekassen Kronjylland ønsker at fungere som bindeled mellem købere og sælgere af aktier i Randers FC Holding.

Randers FC Holding A/S’s aktiviteter:

  • Hovedaktiviteten er Randers FC A/S, som rummer selve fodboldforretningen. Randers FC A/S ejer Business Park Randers ApS, der udover at fungere som et moderne hus for vækstiværksættere med i alt 2.000 kvm kontor også indeholder loungefaciliteter, administrationskontoret samt træningsfaciliteter. Den ejer også
    Randers FC Jobakademi ApS, som driver virksomhed i forbindelse med aktivering og jobskabelse.
  • To industriejendomme udlejet på langtidskontrakter til Glud & Marstrand A/S.
  • Ejer af den samlede kommanditkapital i Windpark Bad Gandersheim i Tyskland.

 

Randers FC Holding A/S ISIN-kode DK0060122729
www.randersfc.dk

Nominel stykstørrelse DKK 10

Indre værdi pr. aktie DKK 44,5

Bedste bud/udbud:

Bud: -
Udbud: 31

 

Ønsker du at handle aktier i Randers FC Holding A/S, kan du rette henvendelse til en af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Du finder os her.

Dette produkt er risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen her.

Hoved- og nøgletal

2015/16 2014/15 2013/2014 2012/13 2011/12
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
DKK DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse            
Nettoomsætning   82.278 75.332 79.073 80.658 44.135
Resultat af primær drift   3.393 2.804 6.402 4.840 -7.669
Resultat af finansielle poster   -429 -902 -1.531 -2.087 -2.968
Skat af årets resultater   -802 -654 -320 -1.360 2.383
Årets resultat   2.161 1.248 4.551 1.393
-8.078
             
Balance            
Aktiver i alt - ballancesum   113.444 111.975 113.408 112.277 106.697
Inv. i immatrielle anlægsaktiver   2.897 4.257 3.680 2.443 2.301
Inv. i materielle anlægsaktiver   1.984 1.690 4.027 375 678
Egenkapital   51.984 49.823 48.575 44.180 42.787
             
Nøgletal            
Overskudsgrad   4,1% 3,7% 8,1% 6,0% -18,3%
Afkastningsgrad   3,0% 2,5% 5,6% 4,3% -7,4%
Likviditetsgrad   99,7% 121,1% 112,4% 103,8% 78,8%
Soliditetsgrad   45,8% 44,5% 42,8% 39,3% 40,1%
Egenkapitalforrentning   4,2% 2,5% 9,4% 3,2% -18,9%
             
Medarbejdere   61 59 56 51 47