PensionsInvest

Sparekassen tilbyder ikke længere at oprette nye aftaler om PensionsInvest.
I stedet anbefaler vi andre af Sparekassens investeringsprodukter.

Har du en aftale om PensionsInvest, kan du fortsat finde kursudviklingen herunder.

 Du kan læse den seneste markedskommentar her. 

Alternative investeringsprodukter

I SparKron Invest investerer du i et enkelt værdipapir med stor risikospredning, og produktet er velegnet til frie midler og pensionsmidler.

Lokal Puljeinvest
er et kontoprodukt, hvor du beholder dine penge på en puljekonto, som så underliggende placeres i værdipapirer med stor risikospredning. Lokal Puljeinvest er velegnet til pensionsmidler og børneopsparingsmidler.

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Er du ikke kunde, kan du kontakte nærmeste afdeling.