PensionsInvest

Sparekassen tilbyder ikke længere investeringsproduktet PensionsInvest.
I stedet anbefaler vi andre af Sparekassens investeringsprodukter, som du kan se i menuen til venstre.

I SparKron Invest investerer du i et enkelt værdipapir med stor risikospredning, og produktet er velegnet til frie midler, pensionsmidler og børneopsparingsmidler.

Lokal Puljeinvest
er et kontoprodukt, hvor du beholder dine penge på en puljekonto, som så underliggende placeres i værdipapirer med stor risikospredning. Lokal Puljeinvest er velegnet til pensionsmidler og børneopsparingsmidler.

Ønsker du yderligere oplysninger om de to produkter, er du velkommen til at kontakte din rådgiver her. Er du ikke kunde, er du velkommen til at kontakte nærmeste afdeling.

Du kan fortsat finde kursudviklingen på PensionsInvest-afdelingerne herunder.

 


Cookies meddelelse