Europa 2018: Indlånskonto med afkastmulighed

Bemærk - der er lukket for indskud på Europa 2018.

Produktet er en konto med indskud. I stedet for en løbende rente får du en del af stigningen i 15 udvalgte aktier i Europa. Skulle aktierne gå hen og falde, så får du alle dine penge igen ved kontoens udløb. Kontoen udløber 9. maj 2018. 

Princippet i kontoen er helt enkelt:

• Stiger kursen på de 15 udvalgte aktier, får du en attraktiv forrentning op til samlet 30 procent
• Falder kursen på de 15 udvalgte aktier, får du hele dit indestående tilbage efter 4 år

Du kan se det indikative afkast her.

Kontoens løbetid er 4 år
Ved oprettelse af kontoen - Europa 2018 - binder du pengene i 4 år. Du kan godt hæve dine penge undervejs mod en dekort på maksimalt 12 procent. 
Ved kontoens udløb får du dit indskudte beløb tilbage og i værste fald uden afkast. Dit indskud er dækket af Indskydergarantifonden med op til 750.000 kroner.

Risikomærket GUL. Læs om risikomærkningsordningen her

Skattemæssig kurs

Ultimo hvert år fastsættes kurs på produktet. Kursen er kun udtryk for den skattemæssige kurs og ikke produktets indfrielseskurs.

  Startkurs Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017
Skattemæssig kurs  100,00 96,72 95,92 97,13 98,77

 

Bilag:
Vilkår for Europa 2018
Brochure
Generelt om indlånsprodukter

Bemærk: Europa 2018 er udstedt af den daværende Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, og derfor fremgår navn og logo på ovenstående dokumenter.


Cookies meddelelse