Europa 2018: Indlånskonto med afkastmulighed

Udløbsdato 9. maj 2018

Afkastet til kunder med produktet blev på 2,877%

Princippet i kontoen var fra start helt enkelt:

• Stiger kursen på de 15 udvalgte aktier, får du en attraktiv forrentning op til samlet 30 procent
• Falder kursen på de 15 udvalgte aktier, får du hele dit indestående tilbage efter 4 år

Du kan se det endelige afkast her.

Fortsæt investeringen

Du har mulighed for fortsat at lade pengene være investeret. Kontakt din rådgiver, for at høre om de muligheder, vi har at tilbyde.

Skattemæssig kurs

Ultimo hvert år fastsættes kurs på produktet. Kursen er kun udtryk for den skattemæssige kurs og ikke produktets indfrielseskurs.

  Startkurs Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017

Indfrielse
9. maj 2018

Skattemæssig kurs  100,00 96,72 95,92 97,13 98,77 102,877

 

Bilag:
Vilkår for Europa 2018
Brochure
Generelt om indlånsprodukter

Bemærk: Europa 2018 er udstedt af den daværende Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, og derfor fremgår navn og logo på ovenstående dokumenter.


Cookies meddelelse