Bankinvest Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018

Bankinvest lancerede i november 2014 investeringsafdelingen Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018, som primært investerer i virksomhedsobligationer i Emerging Markets. Afdelingen skulle oprindelig udløbe i november 2018.

Bankinvest har dog besluttet at fusionere Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 ind i afdelingen Emerging Markets Obligationer KL.

Fusionen var planlagt til at skulle ske 2. november 2018, men på grund af tekniske problemer er fusionen udskudt til 28. november 2018. Er du kunde i Sparekassen og har Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018, har du allerede modtaget brev om fusionen.

Vær opmæksom på en ændret investeringsstrategi

Fusionen betyder, at Bankinvest ændrer i investeringsstrategien for produktet. Du skal derfor være særlig opmærksom på, om din oprindelige risikoprofil og tidshorisont fortsat stemmer med den fremtidige investering.

Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 har primært været investeret i virksomhedsobligationer i Emerging Markets, men der har også været mulighed for ubegrænset at være investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Minimum 50 % kunne placeres i Investment Grade Obligationer og op til 25 % kunne placeres i High Yield obligationer (mere risikofyldte end Investment Grade).

Emerging Markets Obligationer investerer i virksomhedsobligationer og statsobligationer i Emerging Markets. Minimum 25 % skal være placeret i Investment Grade obligationer og op til 75 % kan være placeret i High Yield obligationer.

Hvad gør jeg som investor?

Hvis du ønsker at fortsætte i Emerging Markets Obligationer, skal du ikke foretage dig noget, men du skal dog være opmærksom på den ændrede investeringsstrategi beskrevet ovenfor. Derfor bør du kontakte din rådgiver for at få afklaret, om din investering fortsat passer til din risikoprofil og tidshorisont.

Hvis du ønsker at sælge Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 inden fusionen med Emerging Markets Obligationer, skal du kontakte din rådgiver inden 23. november 2018.

Såvel Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 som Emerging Markets Obligationer er begge risikomærket GUL. Læs mere om Finanstilsynets risikomærkning her.

Følg med her

Du kan følge med i udviklingen i Emerging Markets Obligationer her.

Øvrige muligheder

Sparekassen tilbyder også andre investeringsløsninger, og vi vil meget gerne fortælle dig om de muligheder, du i øvrigt har.

Vi yder naturligvis en grundig rådgivning ud fra din risikoprofil og tidshorisont, inden du tager stilling til, hvilken løsning, der bedst passer til dig. Dermed har du et solidt grundlag for din beslutning


Cookies meddelelse