Invester i virksomheder

- og få mulighed for et attraktivt afkast.

Markedet for virksomhedsobligationer har de seneste år været stigende og mange investorer har set muligheden for at opnå et højere afkast ved at investere i disse.

Investeringsforeningen Bankinvest udstedte i 2014 en investeringsafdeling, der investerer i virksomhedsobligationer i Emerging Markets.

Afdelingen er lukket for emission, men kan handles, såfremt der er en køber eller en sælger.

Emerging Markets er en betegnelse for lande, der er inde i en stærk udvikling og som har en højere gennemsnitlig vækst, end de mere etablerede lande, som eksempelvis USA og Vesteuropa.

Med investeringsafdelingen fra Bankinvest, der forventes at udløbe i november 2018, kan du som investor investere i et bredt udsnit af virksomhedsobligationer og derved opnå mulighed for et attraktivt afkast.

Det bedste fra to verdener

Bankinvest Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 tilbyder det bedste fra to verdener:

• Fast investeringshorisont
• God risikospredning

og kan således være et godt alternativ til den lave indlånsrente.

Afdelingen er udbyttebetalende og er velegnet for investorer med kort eller mellemlang investeringshorisont, og som ønsker en begrænset renterisiko på det tidspunkt, hvor de bagvedliggende obligationer i investeringsafdelingen udløber. Afdelingen er velegnet til frie midler og pensionsmidler, men kan ikke anvendes til midler omfattet af virksomhedsskatteordningen. Bankinvest Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 er risikovurderet "Gul". Læs om risikovurdering.

Følg udviklingen

Du kan følge afkastudviklingen her.

Se seneste investorbrev fra Bankinvest

Yderligere information

Vil du vide mere om Bankinvest Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Er du ikke kunde i Sparekassen, kan du kontakte en rådgiver i en af vores afdelinger.


Tegningsprospekt (pdf)
Hvem er Bankinvest


Cookies meddelelse