SparKron Modelportefølje Virksomhedsskatteordning

SparKron Modelportefølje Virksomhedsskatteordning er et investeringskoncept, som fra 1. januar 2017 ikke længere er et aktivt produkt i Sparekassen.

Ved investering i midler omfattet af Virksomhedsskatteordningen henviser vi til din rådgiver eller nærmeste afdeling.

Herunder finder du de senest afkastopgørelser.

 Her er de seneste halvårsopgørelser over afkast:

Sparekassen anvender benchmark?

Sparekassen Kronjylland måler porteføljerne op imod et benchmark. Men hvad er det benchmark?

Et benchmark er et sammenligningsgrundlag for, hvordan afkastet i den enkelte Modelportefølje er i forhold til afkastet i en tilsvarende portefølje. Der er tilknyttet ét benchmark til hver enkelt Modelportefølje.

Vi beregner de ni benchmarks på baggrund af den Morningstar KategoriTM, som den enkelte investeringsforening tilhører. En Morningstar KategoriTM er en samling af investeringsforeninger med ensartet aktivfordeling, investeringsstil og valutaeksponering. Afkastet for det enkelte benchmark beregnes som et vægtet gennemsnit af afkastet for den Morningstar KategoriTM, som investeringsforeningen tilhører.

Morningstar er en ledende udbyder af uafhængig finansiel information og analyse inden for investeringsforeninger mm. Morningstar er, foruden Morningstar KategoriTM, kendt for sin Morningstar RatingTM, hvor de rangerer investeringsforeninger i forhold til afkast og risiko. Investeringsforeningerne tildeles på denne baggrund en til fem stjerner.


Cookies meddelelse