Investeringsselskabet Access Stratego A/S

Investeringsselskabet Access Stratego er en unik mulighed for at udnytte det historiske lave renteniveau til investeringer. Her får du nemlig adgang til at låne på institutionelle vilkår med en lånemarginal på kun 0,95 procentpoint uden at betale nogen form for afkasthonorar.

Gearing har efter finanskrisen fået en negativ klang. Hvis du bruger gearing forsigtigt, kan det være en god måde at opnå et ekstra afkast af din investerede kapital. Netop i disse år er renten historisk lav, og derfor er der ekstra gode muligheder for et øget afkast ved at anvende gearing.

Access Stratego blev stiftet i juni 2007. I modsætning til mange andre gearede selskaber er Access Stratego kommet pænt gennem finanskrisen, og de har de seneste år leveret attraktive afkast over det langsigtede afkastmål på 7% p.a.

Mål om afkast, der slår en global aktieportefølje

Access Stratego har til formål at skabe et højere afkast end en global aktieportefølje til en risiko på niveau med eller lavere end en global aktieportefølje.

Gennem taktisk aktiv allokering søger investeringsselskabet Access Stratego at øge det langsigtede afkast.

 

Hvordan virker gearingen

Nedenfor er illustreret, hvordan du kan bruge gearing til at opnå et attraktivt afkast.

Investeringscase

 

Afkast af egenkapital 4,50 %
Afkast af lånt kapital  4,50 %
Afkast i alt  9,00 %

Omkostninger til forvaltning og lån, hele porteføljen    2,00 %
Nettoafkast 7,00 %

 

 

Det skal du huske

Al investering er forbundet med risiko, og historiske afkast er ingen garanti for det fremtidige afkast.

Vi anbefaler, at du læser om afkast, risiko og investeringssammensætning på selskabets hjemmeside aktivformueforvaltning.dk, inden du investerer i aktien.

 

Risikomærkning

Da Access Stratego er en unoteret aktie, er den risikomærket Rød. Du kan læse mere om Risikomærkning her.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Er du endnu ikke kunde, kan du kontakte nærmeste afdeling eller udfylde formularen nedenfor.


Cookies meddelelse