Kapitalplejeaftale

En Kapitalplejeaftale er et tilbud til dig, der ønsker samspil omkring dine investeringer.

Med udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker til tidshorisont og risikoprofil præsenterer vi et oplæg til, hvordan din portefølje kan sammensættes. 

Når vi er enige om din investeringsstrategi, igangsætter din personlige kapitalforvalter investeringerne.

Med en kapitalplejeaftale får du:

 • En personlig kapitalforvalter
 • Løbende sparring omkring din portefølje og de finansielle markeder
 • Valgfrit kontaktniveau
 • Tilbud om årligt møde med din kapitalforvalter
 • Kvartalsvis afkastrapportering
 • Mulighed for gebyrfri realtidskurser i netbank.

Her kan du læse meget mere om vores kapitalplejeaftale.

Information og rådgivning

Du er velkommen til at komme ind og få en snak med os og få yderligere information. Vi yder naturligvis en grundig rådgivning, inden du tager stilling til, om en Kapitalplejeaftale er noget for dig. Dermed har du et solidt grundlag for din beslutning.

Vi synes det er vigtigt at følge op på de investeringer, som du er blevet rådgivet om, og derfor tilbyder vi dig løbende rådgivning om investeringerne, når Kapitalplejeaftalen er indgået. 

Alternative investeringer

Vores anbefalinger kan også indeholde alternative investeringsprodukter.

Disse alternative investeringsprodukter er aktiver, der typisk bevæger sig anderledes end både aktier og obligationer og derfor kan bidrage positivt til sammensætningen af en portefølje.

Følgende produkter kan indgå som alternative investeringsprodukter:

 • Maj Invest Kontra
 • HP Hedge Danske Obligationer
 • HP Hedge Fixed Income
 • Jyske Invest FX Alpha
 • Jyske Invest FX Alpha II
 • Bankinvest Erhvervsejendomme
 • Wealth Invest SEB Emerging Market FX Basket

Lagerbeskattede investeringsprodukter

Sparekassen udbyder løbende investeringsprodukter, der er lagerbeskattet, og har du allerede en kapitalplejeaftale i Sparekassen, har du måske købt et eller flere af disse produkter.

Indberetning til SKAT sker ikke automatisk på lagerbeskattede investeringsprodukter og du skal som investor derfor selv sørge for, at SKAT får oplyst gevinst/tab.