Kapitalplejeaftale

En aftale om kapitalpleje er et tilbud til dig, der ønsker samspil omkring dine investeringer.

Med udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker til tidshorisont og risikoprofil præsenterer vi et oplæg til, hvordan din portefølje kan sammensættes. 

Når vi er enige om din investeringsstrategi, igangsætter din personlige kapitalforvalter investeringerne.

Med en kapitalplejeaftale får du:

  • En personlig kapitalforvalter
  • Løbende sparring omkring din portefølje og de finansielle markeder
  • Valgfrit kontaktniveau
  • Tilbud om årligt møde med din kapitalforvalter
  • Kvartalsvis afkastrapportering
  • Mulighed for gebyrfri realtidskurser i netbank.

Her kan du læse meget mere om vores kapitalplejeaftale.

Information og rådgivning

Du er velkommen til at komme ind og få en snak med os og få yderligere information. Vi yder naturligvis en grundig rådgivning, inden du tager stilling til, om en Kapitalplejeaftale er noget for dig. Dermed har du et solidt grundlag for din beslutning.

Vi synes også, det er vigtigt at følge op på de investeringer, som du er blevet rådgivet om. Derfor tilbyder vi dig rådgivning om investeringerne også efter, at Kapitalplejeaftalen er indgået. Rådgivning kan blandt andet ske i forbindelse med de møder, som du løbende afholder med din rådgiver.

Lagerbeskattede investeringsprodukter

Sparekassen udbyder løbende investeringsprodukter, der er lagerbeskattet, og har du allerede en kapitalplejeaftale i Sparekassen, har du måske købt et eller flere af disse produkter.
Indberetning til SKAT sker ikke automatisk på lagerbeskattede investeringsprodukter og du skal som investor derfor selv sørge for, at SKAT får oplyst gevinst/tab.