Dynamisk Formueinvest

Vil du have fordelen af at sprede dine investeringer og samtidig udnytte aktuelle markedsudsving? Og vil du slippe for selv at følge aktivt med i udviklingen på de finansielle markeder?

Som Private Banking-kunde i Sparekassen Kronjylland har du en eksklusiv adgang til Dynamisk Formueinvest. Det er en attraktiv investeringsafdeling, der investerer bredt og samtidig udnytter de aktuelle markedssituationer. Dynamisk Formueinvest sigter efter at give dig en stor grad af tryghed og samtidig et stabilt afkast over tid.


Mange investeringsformer – ét værdipapir

Med Dynamisk Formueinvest spreder du dine risici og investerer i aktier, obligationer og alternativer såsom råvarer. Alt sammen samlet i ét værdipapir. Sparekassen Kronjylland er hovedrådgiver for Dynamisk Formue Invest, og har p.t. udpeget SEB til at stå for den daglige kapitalforvaltning.

SEB vil løbende tilpasse din portefølje, og du får derfor gavn af deres kompetencer inden for strategisk og taktisk porteføljeoptimering.

Foreningen er akkumulerende og betaler derfor ikke udbytte. Det betyder, at Dynamisk Formueinvest er særligt attraktiv for dig, der vil investere pensionsmidler, selskabsmidler og midler fra virksomhedsskatteordning.


Med Dynamisk Formueinvest får du:

• Adgang til mange investeringstyper
• Udnyttelse af aktuelle markedsudsving
• Køb og salg til indre værdi
• Lave løbende omkostninger plus resultathonorar
• Alt samlet i ét papir

Information og rådgivning
Du er velkommen til at komme ind og få en snak med os. Vi yder naturligvis en grundig rådgivning, inden du tager stilling til, om Dynamisk Formueinvest er noget for dig. Dermed har du et solidt grundlag for din beslutning.

Vi synes også, det er vigtigt at følge op på den investering, som du er blevet rådgivet om. Derfor tilbyder vi dig rådgivning om Dynamisk Formueinvest også efter, at købet er foretaget Rådgivning kan blandt andet ske i forbindelse med de møder, som du løbende afholder med din rådgiver.

Dokumenter

Central investorinformation