European Select Portfolio

Vi introducerer European Select Portfolio (ESP), som er vores europæiske aktieportefølje på 15 aktier.

Investeringsunivers

Investeringsuniverset for ESP er det europæiske aktieindeks STOXX Europe 600. Aktieindekset består af de 600 største aktier fra 18 europæiske lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. STOXX Europe 600 er opdelt på sektorerne: Energi, Fast Ejendom, Finans, Forbrugsgoder, Forsyning, Industri, IT, Konsumentvarer, Materialer, Sundhedspleje og Telekommunikation.

Screening af investeringsunivers

Til screening af investeringsuniverset anvendes en egenudviklet kvantitativ model. Der screenes på baggrund af både fundamental- og momentum-faktorer. Den kvantitative model beregner en score for hver enkelt aktie i investeringsuniverset. Alle aktier, som scorer over en konstant grænseværdi, indgår på bruttolisten for aktieudvælgelse til ESP.

Udvælgelse af aktier til ESP

Fra bruttolisten udvælges aktierne til ESP på basis af fundamental analyse - DCF (Discounted Cash Flow) eller DDM (Dividend Discount Model). De enkelte aktier i ESP har som minimum et kursstigningspotentiale på 20 procent i forhold til den beregnede fair værdi ud fra DCF eller DDM. Porteføljen er spredt over 15 forskellige aktier og forskellige sektorer for at sprede risikoen.

Benchmark for portefølje

Benchmark er STOXX Europe 600-indekset opgjort som et afkastindeks i euro. Benchmark indregner således effekten fra både kursudvikling og udbytte, idet udbyttet forudsættes geninvesteret. Aktier i anden valuta end euro, omregnes til euro ved opgørelse af udviklingen for benchmark.

Målsætning

Målsætningen er at opnå et afkast for ESP, som er højere end markedsafkastet målt ved benchmark, også korrigeret for risiko

Øvrige oplysninger

Vær opmærksom på, at du som kunde skal købe aktierne i ESP individuelt. Du skal forvente en løbende udskiftning af aktierne i ESP. Hold dig derfor altid opdateret på sparkron.dk eller via vores Finans nyhedsbrev.

Tryk her og se porteføljen med de 15 forskellige aktier.

Publiceret 6. juni 2017 kl. 11.25.