Novo Nordisk: Går begivenhedsrigt andet halvår i møde

Novo Nordisk går et begivenhedsrigt andet halvår i møde. Selskabet vil i august opdatere markedet på udfaldet af de amerikanske prisforhandlinger for 2018. For produktporteføljen udestår de amerikanske sundhedsmyndigheders afgørelse vedrørende en udvidelse af indlægssedlen for flere produkter og en tilbagemelding på registreringsansøgningen for semaglutid henholdsvis Fiasp. Vi ser en fair værdi på DKK 326 pr. aktie (tidligere DKK 355) og gentager vores købsanbefaling.

Læs vores gennemgang af Novo Nordisk her

Publiceret 21. juli 2017 kl. 10.37

ISS: Udsigt til stærkt andet halvår

ISS står overfor et solidt andet halvår efter et andet kvartal, som målt på organisk vækstrate ventes at være årets svageste.

For indeværende år venter selskabet en organisk vækst i intervallet 1,5-3,5 procent og en indtjeningsmarginal, som er højere end sidste års 5,77 procent. Selskabet har afsluttet opkøbet af Guckenheimer, som tilfører ISS mere tyngde inden for catering i USA.

Vi ser en fair værdi pr. aktie i ISS på DKK 310 (tidligere DKK 305) og gentager vores købsanbefaling.

Læs hele vores ISS-anbefaling her.

Publiceret 20. juli 2017 kl. 14.07

 

Nets: God mulighed for opjustering af forventninger i andet halvår

Nets har oplevet en stærk start på året, og vi ser god mulighed for, at selskabets forventninger til indeværende regnskabsår bliver yderligere opjusteret i løbet af andet halvår. Selskabet arbejder på at kunne udnytte nye markedsmuligheder i kølvandet på implementeringen af det nye europæiske betalingstjenestedirektiv (PSD2) til næste år.

Vi ser en fair værdi pr. aktie i Nets på DKK 157 (uændret) og gentager vores købsanbefaling på aktien.

Læs hele vores anbefaling af Nets-aktion her.

Publiceret: 28. juni 2017 klokken 11:38.

 

Vestas: Høster frugterne af selskabets strategi om ”profitabel vækst”

Vestas høster frugterne af selskabets strategi om ”profitabel vækst”, som blev lanceret i 2014. Selskabet råder over en konkurrencedygtig produktportefølje og nyder samtidigt godt af et voksende vindmøllemarked i takt med, at de totale omkostninger forbundet med at producere elektricitet på basis af vindenergi til stadighed reduceres. Selskabet har en stærk balance, hvilket skaber basis for en attraktiv udlodning til aktionærerne.

Vi optager Vestas på vores anbefalingsliste over danske aktier og anbefaler køb. Vores fair værdi for Vestas-aktien er DKK 805.

Læs hele vores anbefaling af Vestas-aktien her.

Publiceret: 18. maj 2017 klokken 12:46.

 

Tryg: Stopper købsanbefaling

Tryg står overfor at afslutte det igangværende effektiviseringsprogram senere i år. Vi forventer, at selskabet når i mål med at høste besparelser på omkostninger og skadesindkøb for sammenlagt DKK 750 mio. set over perioden 2015-2017. Selskabet afholder Kapitalmarkedsdag 20. november, og vi venter, at Tryg blandt andet benytter lejligheden til at præsentere et nyt effektiviseringsprogram for de kommende år.

Forsikringsselskabet står over for nogle udfordringer de kommende år, hvor afløbsgevinster ventes at falde fra et niveau på 7 procent til 2,5-3,0 procent, hvilket beløber sig til DKK 700-800 mio., som skal kompenseres andre steder. Inden for bilforsikringsområdet, som er forsikringsselskabernes guldkalv, intensiveres konkurrencen. På længere sigt kommer truslen ligeledes fra udbredelsen af mere eller mindre selvkørende biler.

Tryg-aktien handler tæt på fair værdi, som ifølge vores model udgør DKK 138 pr. aktie. Vi stopper derfor vores købsanbefaling af aktien, som har leveret et afkast på 73 procent siden optagelse på vores anbefalingsliste i foråret 2013.

Vi stopper købsanbefaling af Tryg.

Publiceret 18. maj 2017 kl. 12.44

Santa Fe: Højsæson for flytteaktivitet afgørende for aktiekursudvikling i andet halvår

Santa Fe fortsætter processen med at effektivisere og strømligne selskabet i indeværende år og næste år. Samtidig forfølges vækstmuligheder mere aktivt. Besparelser og effektiviseringer skal samlet forbedre driftsindtjeningen med EUR 6-9 mio. om året over 2017-18. Forløbet af højsæsonen for flytteaktivitet på den nordlige halvkugle i juli/august bliver afgørende for aktiekursudviklingen på den kortere bane.

Vi ser en fair værdi for Santa Fe på DKK 77 pr. aktie på basis af en relativ værdiansættelse og gentager vores købsanbefaling.

Læs hele vores anbefaling af Santa Fe-aktien her.

Publiceret: 4. maj 2017 klokken 10:23.

FLSmidth: Markedsforhold synes på vej mod bedring

FLSmidth har over de seneste år tilpasset forretningen og styrket fokus på løsninger, som bidrager til øget produktivitet hos kunderne. Signaler fra mineselskaberne peger i retning af, at den næste efterspørgselsbølge vil være båret af investering i øget produktivitet frem for kapacitet. Markedsbetingelserne synes på vej mod bedring, især inden for cement, mens mineselskabernes investeringslyst synes at have bundet ud. Vi ser en fair værdi for FLSmidth-aktien på DKK 424 på basis af en relativ værdiansættelse og gentager vores købsanbefaling af aktien.

Læs mere om baggrunden for vores købsanbefaling her

Publiceret 16. februar 2017 kl. 09.30.

A. P. Møller-Mærsk: Opsplitning i to divisioner

A.P. Møller - Mærsk har opdateret aktiemarkedet på koncernens strategiske overvejelse: Konglomeratet skal opsplittes i to divisioner, Transport & Logistik henholdsvis Energi.

Transport & Logistik vil omfatte Maersk Line, APM Terminals, Damco, Svitzer og Maersk Container Industry. Energi-divisionen vil omfatte Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services og Maersk Tankers.

Selskaberne i Energi-divisionen vil individuelt eller i kombination blive udskilt fra A.P. Møller - Mærsk koncernen i løbet af de kommende 24 måneder.

De strategiske overvejelser følges op af en række organisatoriske ændringer på det øverste ledelsesplan. A.P. Møller - Mærsk planlægger en kapitalmarkedsdag i løbet af fjerde kvartal, hvor markedet vil få indsigt i flere detaljer vedrørende den fremtidige strategi og de gennemførte organisatoriske ændringer.

Vi gentager vores langsigtede købsanbefaling af A.P. Møller - Mærsk-aktien.


Læs mere om A.P. Møller - Mærsk.

Publiceret 27. september 2016 kl. 12.43.