Ny i investering: Sådan kommer du godt i gang

Investering kan virke som en nem måde at forøge formuen på, men det kan blive en bekostelig affære, hvis du ikke gør dig indledende tanker om, hvordan du skal gribe det an.

Er du helt grøn på investeringsområdet, giver vi her nogle gode tips til, hvordan du får en god og sikker start på dit investeringseventyr.

Overvejelser inden du investerer

Der findes flere typer af investeringsmuligheder. Nogle er kendetegnet ved store udsving i værdien, mens andre er mere stabile. Det betyder noget for både sikkerheden og indtjeningsmuligheden.
Der er altid en risiko forbundet med at investere, og derfor er det en god ide, at du tidligt i processen gør dig klart, hvor stor en risiko du er villig til at løbe med din investering og hvor lang din tidshorisont skal være.

Rådgivning

Du har mulighed for at handle via Netbank eller Mobilbank, hvis du selv ønsker at stå for pleje af dine værdipapirer. Her er det vigtigt, at du selv tager stilling til, hvor stort et beløb du ønsker at investere, og hvor meget tid du vil bruge på dine værdipapirer.
Det kan måske være en god idé at søge råd hos din rådgiver i Sparekassen, der objektivt kan hjælpe dig med at vurdere dine muligheder, og hvad der er den bedste løsning for dig. Det er typisk en god idé, hvis du ikke umiddelbart selv vil bruge tid på at pleje dine værdipapirer. Vi vil starte med at udarbejde din investeringsprofil, der blandt andet viser din risikoprofil og tidshorisont. Ud fra dette kan vi hjælpe dig med at finde den investeringsløsning, der passer til netop dig.

Omkostninger og skat

Din rådgiver kan også fortælle dig, hvilke omkostninger der er forbundet med at investere. Det er billigst at handle via Netbank eller Mobilbank, men her skal du så også klare alt selv. Vælger du at lade Sparekassen pleje dine investeringer, vil omkostningerne typisk være lidt højere.

Det kan også være en god ide at undersøge, hvilke skattemæssige konsekvenser der er ved dine investeringer. Det er muligt at optimere dine investeringer i forhold til dine skatteforhold; der er jo ingen grund til at betale mere skat end højst nødvendigt. Måske det også kan være nødvendigt at forskudsregistrere eksempelvis renteindtægter, hvis du forventer større renteudbetalinger. På den måde undgår du en ubehagelig skatteregning, når året er omme.

Overvejelser når du skal til at investere

Når du har gjort dig de indledende overvejelser og er klar til at investere, skal du fastlægge din investeringsstrategi.

Skal du købe aktier eller obligationer eller noget helt tredje. Skal det være danske eller udenlandske værdipapirer. Skal du købe et enkelt værdipapir eller skal du købe flere forskellige.  
Køber du aktier, vil det være fornuftigt at sætte dig grundigt ind i de selskaber, som du vil købe, da kursudsving her kan afspejles af eksempelvis regnskabsaflæggelser, nye produkter eller ændring i ledelsen.

Måske vil du hellere lade Sparekassen klare investeringerne for dig i et miks af aktier, obligationer og andre værdipapirtyper. Her kan du henvende dig hos din egen rådgiver, som vil hjælpe dig på vej.

Spred dine investeringer

Det vil altid være et godt råd at sprede dine investeringer på forskellige værdipapirer, hvor du eksempelvis kombinerer aktier med obligationer for at minimere den samlede risiko.
Ved at sprede dine investeringer får du en mindre følsomhed overfor udsving i kurserne og får glæde af, at de enkelte typer værdipapirer kan give forskelligt kursudsving.

Med investeringsforeninger kan du foretage yderligere spredning af investeringen og dermed minimere den samlede risiko.
Selvom markedet måske kan se meget fornuftigt ud, lige når du skal til at investere, kan du aldrig være helt sikker på, hvilken retning det svinger i. Nogle gange kan det være vigtigt at have is i maven.

Hvornår skal du sælge

Det er nemmere, hvis du på forhånd har fastsat en nedre grænse for, hvor meget du er villig til at tabe på de forskellige investeringer, før du sælger. På den måde kan du vurdere, om du skal sælge eller beholde, hvis dine investeringer kommer i modvind.
Omvendt kan det også være fornuftigt at fastsætte en øvre grænse for, hvornår du skal sælge og dermed hjemtage gevinsten.
Har du en lang tidshorisont, vil det typisk ikke være en fordel at sælge, når der kommer uro på de finansielle markeder. Du skal derimod vurdere, om investeringerne stadigvæk er inden for din oprindelige investeringsstrategi. Ofte kan det også være en fordel at købe lidt yderligere op, hvis eksempelvis aktier er blevet billigere.

Vær tro mod din strategi

Uanset om du har valgt en aktiv eller en mere passiv strategi, er det vigtigt, at du følger op på dine investeringer med jævne mellemrum, og at du selvfølgelig er tro mod den strategi, som du har valgt.

Der er mange ting at holde styr på, når man begynder at investere. Det kan derfor være en god ide at starte med at søge råd hos din rådgiver i Sparekassen, som gerne hjælper dig godt i gang, og som eventuelt også kan videreformidle kontakt til en af vores formuerådgivere, hvis der er behov for det.

Information om værdipapirer

Vi opdaterer løbende vores anbefalingsliste for investeringsforeninger, hvor du kan se de investeringsforeninger, vi anbefaler. 

Du kan også tilmelde dig et eller flere af vores nyhedsbreve, og få flere gode tips om investering.

Sparekassen udgiver også et investeringsmagasin specielt til dig, som investerer i værdipapirer. Magasinet indeholder analyser af det mest aktuelle fra den makroøkonomiske front, herunder rente- og valutaudviklingen. Aktiemarkedet vil selvfølgelig også spille en betydelig rolle, og derudover vil der være historier, som omhandler relevante formuevinkler.

Sparekassen tilbyder forskellige investeringsløsninger. Dem kan du læse om i menuen under Investering.   


Cookies meddelelse