Ny i investering: Sådan kommer du godt i gang

Investering kan virke som en nem måde at forøge formuen på, men det kan blive en bekostelig affære, hvis du ikke gør dig indledende tanker om, hvordan du skal gribe det an.

Er du helt grøn på investeringsområdet, giver vi her nogle gode tips til, hvordan du får en god og sikker start på dit investeringseventyr.

Overvejelser inden du investerer

Der findes flere typer af investeringsmuligheder. Nogle er kendetegnet ved store udsving i kurserne, mens andre er mere stabile. Det betyder noget for både sikkerheden og indtjeningsmuligheden.

Der er altid en risiko forbundet med at investere, og derfor er det en god ide, at du tidligt i processen gør dig klart, hvor stor en risiko du er villig til at løbe med din investering og hvor lang din tidshorisont skal være.

Er din tidshorisont kort og din risikovillighed lav, bør du placere pengene kontant på en konto.

Har du en længere tidshorisont og en højere risikovillighed, kan investering i værdipapirer være en mulighed. Men det kræver, at det hele gribes rigtigt an.


Rådgivning

Du har mulighed for at handle via Netbank eller Mobilbank, hvis du selv ønsker at stå for pleje af dine værdipapirer. Her er det vigtigt, at du selv tager stilling til, hvor stort et beløb du ønsker at investere, hvornår du skal bruge pengene igen, hvilken risikoprofil du har og hvor meget tid du vil bruge på dine værdipapirer.

Hvis du ikke umiddelbart selv vil bruge tid på at pleje dine værdipapirer kan det være en god idé at søge råd hos din rådgiver i Sparekassen, der objektivt kan hjælpe dig med at vurdere dine muligheder. Din rådgiver hjælper gerne med at finde den bedste løsning for dig ud fra din tidshorisont og risikoprofil.


Omkostninger og skat

Din rådgiver kan også fortælle dig, hvilke omkostninger der er forbundet med at investere. Det er billigst at handle via Netbank eller Mobilbank, men her skal du så også klare alt selv. Vælger du at lade Sparekassen pleje dine investeringer, vil omkostningerne typisk være lidt højere.

Det kan også være en god ide at undersøge, hvilke skattemæssige konsekvenser der er ved dine investeringer. Det er muligt at optimere dine investeringer i forhold til dine skatteforhold; der er jo ingen grund til at betale mere skat end højst nødvendigt. Måske det også kan være nødvendigt at forskudsregistrere eksempelvis renteindtægter, hvis du forventer større renteudbetalinger. På den måde undgår du en ubehagelig skatteregning, når året er omme.

Overvejelser når du skal til at investere

Når du har gjort dig de indledende overvejelser og er klar til at investere, skal du fastlægge din investeringsstrategi. Du skal dog altid være opmærksom på afkast og omkostninger.

Selvom markedet måske kan se meget fornuftigt ud, lige når du skal til at investere, kan du aldrig være helt sikker på, hvilken retning det svinger i. Nogle gange kan det være vigtigt at have is i maven.

Ved køb af aktier vil det være fornuftigt, at du sætter dig grundigt ind i de selskaber, som du vil købe, da kursudsving her kan afspejles af eksempelvis regnskabsaflæggelser, nye produkter, fremtidsudsigter eller ændring i ledelsen.

Ved køb af obligationer skal du være opmærksom på obligationernes forventede afkast om omkostningerne ved at investere. Det er det meget lave renteniveau, der gør, at du skal være ekstra opmærksom, da der kan være en risiko for, at omkostningerne vil overstige det forventede afkast.

Ved køb af investeringsforeningsbeviser kan du sprede investeringen på mange værdipapirer og dermed minimere den samlede risiko. Du skal dog også her være opmærksom på det forventede afkast i forhold til omkostningerne ved at investere.

 

Spred dine investeringer

Det vil altid være et godt råd at sprede dine investeringer på forskellige værdipapirer, hvor du eksempelvis kombinerer aktier med obligationer for at minimere den samlede risiko.

Ved at sprede dine investeringer får du en mindre følsomhed overfor udsving i kurserne og får glæde af, at de enkelte typer værdipapirer kan give forskelligt kursudsving.

Hvornår skal du sælge

Det er nemmere, hvis du på forhånd har fastsat en nedre grænse for, hvor meget du er villig til at tabe på de forskellige investeringer, før du sælger. På den måde kan du vurdere, om du skal sælge eller beholde, hvis dine investeringer kommer i modvind.

Omvendt kan det også være fornuftigt at fastsætte en øvre grænse for, hvornår du skal sælge og dermed hjemtage gevinsten.

Har du en lang tidshorisont, vil det typisk ikke være en fordel at sælge, når der kommer uro på de finansielle markeder. Du skal derimod vurdere, om investeringerne stadigvæk er inden for din oprindelige investeringsstrategi. Ofte kan det også være en fordel at købe lidt yderligere op, hvis eksempelvis aktier er blevet billigere.

Men du skal altid gøre det, som du har det bedst i maven med – det er jo dine penge, det drejer sig om.

Vær tro mod din strategi

Uanset om du har valgt en aktiv eller en mere passiv strategi, er det vigtigt, at du følger op på dine investeringer med jævne mellemrum, og at du selvfølgelig er tro mod den strategi, som du har valgt.

Information om værdipapirer

Vi opdaterer løbende vores anbefalingsliste for investeringsforeninger, hvor du kan se de investeringsforeninger, vi anbefaler. 

Du kan også tilmelde dig et eller flere af vores nyhedsbreve, og få flere gode tips om investering.

Sparekassen udgiver også et investeringsmagasin specielt til dig, som investerer i værdipapirer. Magasinet indeholder analyser af det mest aktuelle fra den makroøkonomiske front, herunder rente- og valutaudviklingen. Aktiemarkedet vil selvfølgelig også spille en betydelig rolle, og derudover vil der være historier, som omhandler relevante formuevinkler.

Sparekassen tilbyder forskellige investeringsløsninger. Dem kan du læse om i menuen under Investering.