Bilforsikring – så du er godt dækket

Du skal have ansvarsforsikring, og du kan have kaskoforsikring. Derudover er der flere tilvalgsmuligheder.

Ansvarsforsikring

Når du ejer en bil, skal du have en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker de skader, du kan komme til at forvolde i trafikken. Forsikringen dækker også andre personer og deres ting samt dine medpassagerer i bilen. Husk at ansvarsforsikringen IKKE dækker skader på din egen bil. Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring.

Kaskoforsikring

En kaskoforsikringen giver dig dækning på skader på din bil. Skaderne som dækkes kan være forårsaget af færdselsuheld, hærværk, eksplosion, lynnedslag, brand eller tyveri. Hvis du har lån i bilen, er det ofte et krav fra långiveren, at du tegner en kaskoforsikring på din bil. En kaskoforsikring er ikke et lovkravkrav, så du kan ud fra bilens værdi og alder og dit eget behov for sikkerhed vælge, om du vil tegne en kaskoforsikring.

Førerulykke

Du kan tegne en førerulykkesforsikring, som dækker den person, der fører bilen, hvis han eller hun kommer ud for en ulykke med bilen. Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Sparekassen Kronjylland samarbejder med NEM Forsikring. Du kan læse mere om bilforsikring på nemforsikring.dk og beregne priser på en forsikring, der passer til dig.


Cookies meddelelse