Redegørelser fra Finanstilsynet

På denne side offentliggør vi redegørelser, påbud og lignende fra Finanstilsynet.

Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland (hvidvaskområdet)

13. september 2019

Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i Sparekassen Kronjylland. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen fokuserede på sparekassens risikovurdering, risikostyring, sparekassens politikker og procedurer på hvidvaskområdet, sparekassens kundekendskab, sparekassens håndtering af korrespondentbanker og sparekassens interne kontroller, herunder i særdeleshed interne kontroller i 1. linje.

Åbn pdf-fil med: Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland (hvidvaskområdet)

Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland

28. juni 2019


Finanstilsynet var i februar-marts 2019 på inspektion i Sparekassen Kronjylland. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Åbn pdf-fil med: Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland

Redegørelse om påbud til Sparekassen Kronjylland

11. december 2018

Finanstilsynet har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse undersøgt en række mindre og mellemstore pengeinstitutters risikovillighed ved belåning af kunders køb af ejerboliger i vækstområder.

Åbn pdf-fil med: Redegørelsen om påbud til Sparekassen Kronjylland

Redegørelse om temainspektion i Sparekassen Kronjylland

19. juni 2018

Finanstilsynet gennemførte i januar 2018 en kreditundersøgelse af bevillinger af nye udlån til andelsboliger mv. i Sparekassen Kronjylland. Formålet var at vurdere Sparekassens risikoappetit i forbindelse med andelsboligbelåning samt at vurdere det grundlag, som Sparekassen foretog sine bevillinger på.
Undersøgelsen var led i en tværgående, temabaseret undersøgelse af to SIFI-banker og fire mellemstore banker.

Åbn pdf-fil med: Redegørelsen om temainspektion i Sparekassen Kronjylland


Redegørelse om temainspektion i Sparekassen Kronjylland

12. september 2017

Finanstilsynet foretog i 1. halvår 2017 en inspektion af Sparekassen Kronjylland. Formålet var primært at vurdere sparekassens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere Sparekassens bevillingsgrundlag.
Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.

Åbn pdf-fil med: Redegørelsen om temainspektion i Sparekassen Kronjylland

 

Redegørelse om temainspektion i Sparekassen Kronjylland

12. april 2016

Finanstilsynet foretog i 4. kvartal 2015 en temainspektion i Sparekassen Kronjylland. Formålet var at vurdere sparekassens risikovillighed i forbindelse med nyudlån til finansiering af ejer- og andelsboliger i København og Aarhus, samt at vurdere det grundlag, som sparekassen foretog sine bevillinger ud fra.

Åbn pdf-fil med: Redegørelsen om temainspektion i Sparekassen Kronjylland

Sparekassens kommentar til redegørelsen fra Finanstilsynet

Sparekassen er tilfreds med, at Finanstilsynet er enigt i, at risikovilligheden i de gennemgåede engagementer har været forsvarlig. Sparekassen finder ligesom Finanstilsynet, at der er en sund konkurrence om kunderne, hvor Sparekassen ikke mindst på andelsboligområdet er særdeles konkurrencedygtigt.

Vi erkender dog også, at vi i flere tilfælde ved mindre engagementer ikke har fulgt vores forretningsgange i tilstrækkeligt omfang. Det har vi allerede gennem en periode haft fokus på at forbedre. På andelsboligområdet er Sparekassen desuden ved at gennemføre de fornødne rettelser af forretningsgangene, herunder en ensartet analyse af de enkelte andelsboligforeninger.

Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland

8. juni 2015

Finanstilsynet har fra januar til marts 2015 været på inspektion i Sparekassen Kronjylland. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Åbn pdf-fil med: Redegørelsen om inspektion i Sparekassen Kronjylland

Læs pressemeddelelse fra Sparekassen Kronjylland om redegørelsen fra Finanstilsynet