Sparekassen historie

Årsrapport og Risikorapport

Tilfredse kunder og flere kunder

 

Halvår 2020: Overskud og vækst i Sparekassen Kronjylland

Både balancen og kundeantallet er vokset pænt i Sparekassen Kronjylland i første halvår, til gengæld betyder corona-krisen, at halvårets økonomiske resultat er lavere end sidste år. Vi har nu mere end 170.000 kunder efter endnu et halvår med kundevækst. Balancen er steget med 1,3 milliarder kroner og realkreditudlånet er steget med 1,4 milliarder kroner.

Halvårsregnskabet viser dog også tydelige spor af corona-krisen, da nedskrivningerne trækker ned med 85 millioner kroner, hvor de i første halvår 2019 var en indtægt på 43 millioner kroner. Det er således også den væsentligste årsag til, at halvårets resultat før skat er på 78 millioner kroner, mens det sidste år var 236 millioner kroner.

Kapitalgrundlaget er styrket betydeligt over den seneste periode. Efter første halvår 2020 er solvensoverdækningen før kapitalbuffere på 11,9 procentpoint, mens den sidste år på samme tid var på 8,3.
 

Årsregnskab 2019: Tilfredse kunder, tilfredse medarbejdere og rekordresultat

I 2019 blev Sparekassen Kronjylland kåret til den bedste af kunder og medarbejdere. Året resulterede i et rekordregnskab.

Årets resultat før skat blev på 494 millioner kroner mod 289 millioner kroner i 2018. Det er særligt tre ting, der er årsag til den væsentligt øgede indtjening – nye kunder, realkreditområdet og salg af Sparinvest. I 2019 solgte Sparekassen Kronjylland sammen med en række andre pengeinstitutter 75 procent af Sparinvest til Nykredit, hvilket gav sparekassen en indtjening på 110 millioner kroner.

 Rapport for de seneste år

 Risikorapport 

Politikker, vedtægter mm