Har du flere penge stående i banken, end du får brug for?

Så kan du stadig nå i 2018 at give noget videre til næste generation, indsætte på børneopsparing eller bruge ny mulighed for ekstra pensionsfradrag til dig selv.

Næstegeneration web

Skal nogle af pakkerne til jul hverken være bløde eller hårde, men bestå af kolde kontanter? Bettina Brask, der er fagchef for Pension og Private Banking i Sparekassen Kronjylland, fortæller her om muligheden for at give noget af formuen videre som pengegaver til næste generation, inden 2018 rinder ud.

Inflationen i Danmark har de sidste mange år ligget på cirka en procent. I øjeblikket er renterne meget lave, og på de fleste almindelige bankkonti bliver pengene blot mindre værd over tid. Du kommer derfor til at kunne købe mindre for pengene.

− Har du et større beløb stående på kontoen, som du ikke har brug for i den nærmeste fremtid, kan det derfor give god mening at investere pengene, sætte dem ind på en pensionsopsparing eller måske give dem videre til næste generation, forklarer Bettina Brask fra Sparekassen Kronjylland.

Giv pengegaver og nå at se dem gøre en forskel

− Dine børn arver dig ofte først på et tidspunkt, hvor de ikke har så stor gavn af en økonomisk hjælp, som de har tidligere i livet. De har for længst etableret sig, og børnene er flyttet hjemmefra. Der kan derfor være flere fordele ved at begynde at give en opsparing videre til næste generation allerede, mens du lever – og fordelene er ikke kun kontante: Det er for mange en stor glæde at nå at se den forskel, pengene kan gøre for børn eller børnebørn, forklarer Bettina Brask.

Har du et større pengebeløb, som du ved, at du ikke selv får brug for, kan det være relevant at benytte gavereglen. Her giver du nogle af pengene videre til dine nærmeste uden, at de skal betale gaveafgift. Reglen gør, at du hvert år afgiftsfrit kan give en gave på op til 64.300 kroner (2018-tal) til dine børn, børnebørn og oldebørn. Til børns og stedbørns ægtefæller kan du give 22.300 kroner uden, at de skal betale gaveafgift. Disse pengegaver har du lov til at give hvert år.

Dobbelt op på børneopsparing

Netop i år er reglerne for børneopsparing blevet ændret, så det er muligt at indbetale dobbelt så meget om året end hidtil på en børneopsparing. En af fordelene ved en børneopsparing er, at den typisk giver en højere rente end på en almindelig konto. På en børneopsparing skal du binde pengene, indtil barnet er mindst 14 år, og opsparingen kan udbetales mellem barnets 14.-21. leveår. Forhøjelsen betyder, at du kan indskyde 6.000 kroner om året på barnets børneopsparing mod tidligere 3.000. Det samlede beløb, der må stå på opsparingen, er også doblet op i år, nemlig fra 36.000 til 72.000 kroner. 

− De øgede beløbsgrænser på børneopsparingen kan også gøre det endnu mere interessant at overveje at investere på barnets vegne, forklarer Bettina Brask.

Den gevinst, dit barn eventuelt får ved at investere børneopsparingen, skal hverken du eller dit barn betale skat af. Giver du eksempelvis dit barn aktier som en gave uden for børneopsparingen, bliver du som forælder beskattet af afkastret, indtil barnet er 18 år.

Din egen alderdom

Ønsker du i stedet at spare op til din egen alderdom, så har du i år fået en ekstra mulighed for at indbetale på pension:

− Du får nu hvert år et fradrag for de første 70.000 kroner, der indbetales på dine fradragsberettigede pensionsordninger − det vil sige ratepensioner og livrenter. Fradraget betyder, at jo mere du indbetaler til pension (op til de 70.000 kroner), jo mindre betaler du i skat. Hvis du har under 15 år til folkepension, er fradraget størst, forklarer Bettina.

Skal du nå at gøre brug af nogle af fordelene i 2018, så er det ved at være sidste udkald. Tag eventuelt din økonomiske rådgiver med på råd.