Markant udlånsvækst

Danmarks største sparekasse leverer pænt halvårsregnskab trods investeringer.

Tre nye afdelinger i 2015, tre nye afdelinger i 2016 og en udlånsvækst på 12 procent. Danmarks største sparekasse, Sparekassen Kronjylland, fortsætter sin vækst, og halvårsregnskabet kalder sparekassen da også selv for tilfredsstillende. Resultatet for første halvår er på 120 millioner kroner før skat.

- I lyset af de investeringer, vi har gennemført, er det meget tilfredsstillende. Det er klart, at det koster nogle penge at åbne seks nye afdelinger, og derfor er det ekstra positivt, at vi stadig kan vise et pænt regnskab. Regnskabet viser både, at vi formår at tjene penge, og at vi stadig er solide, fortæller Sparekassen Kronjyllands administrerende direktør Klaus Skjødt.

Sparekassen åbnede sidste år afdelinger i København, Lyngby og Holbæk, mens der i år er åbnet i Kolding, og inden nytår kommer også Esbjerg og Slagelse på afdelingskortet. Det er da også en af årsagerne til, at udlånet er vokset med 12 procent i et marked, hvor mange af konkurrenterne ellers oplever faldende udlån.

- Men det er ikke kun i de nye afdelinger, at udlånet vokser. Det er også i de eksisterende afdelinger, at vi ser mange nye kunder. Så det er en generel vækst i antallet af gode kunder, men selvfølgelig bidrager de nye afdelinger også væsentligt, forklarer Klaus Skjødt, der understreger, at det er en uændret kreditpolitik, der ligger bag det øgede udlån.

- Vores kreditpolitik er der ikke ændret på. Vi låner gerne ud til vores kunder, og det har vi altid gjort. Vores København City afdeling, der allerede efter et år giver overskud, har netop haft kreditgennemgang, og resultatet var en af de bedste kreditrapporter, vi nogensinde har set. Så tilgangen af kunder og det voksende udlån kommer, fordi vi leverer den service og rådgivning, som kunderne ønsker, mener Klaus Skjødt, der også konstaterer, at nedskrivningerne ligger på et fornuftigt niveau.

Sparekassen Kronjylland har i første halvår lanceret fire kundeløfter, der skal gøre det meget synligt for kunderne, hvad de kan forvente af sparekassen.

- Der er lige nu to strategiske retninger i sektoren. Der er den retning, de store banker forfølger med at lukke afdelinger, oprette call centre og skrabe flest mulige penge sammen til deres aktionærer, og så er der vores vej, hvor vi åbner afdelinger, tilbyder personlig rådgivning og et direkte nummer til din rådgiver samt bidrager til udviklingen i de lokalområder, hvor vi har afdelinger. Kundeløfterne er her en måde at vise den forskel, vi gør, og samtidig forpligte os selv på at leve op til det, mener Klaus Skjødt.

Sparekassen Kronjyllands fire kundeløfter er ”Du hører fra os”, ”Du får nemt fat i os”, ”Du får hurtigt svar” og ”Du får flere muligheder”.

Halvårsrapport 2016

 

Sparekassen Kronjyllands koncernregnskab for første halvår af 2016 i hovedposter:

      2016   2015
Resultatopgørelse      
DKK 1.000.000
 
Netto renteindtægter   326   335
Udbytte af aktier   13   2
Gebyrer og provisionsindtægter   173   178
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter   -8   -6
         
Netto rente- og gebyrindtægter   504   509
         
Kursreguleringer   4   9
Andre driftsindtægter 14 28
Udg. til personale og administration   -359   -341
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver   -21   -23
Andre driftsudgifter   -1   -15
- heraf betaling til indskydergarantifonden      0   -14
Netto nedskrivninger*   -41   -30
Resultat af kapitalandele   20   4
         
Resultat før skat   120   141
Skat   -23   -27
         
Halvårets resultat   97   114
         
         
Balance        
         
Udlån     12.058 10.780
Indlån     15.212 14.441
Garantkapital   589   571
Egenkapital   2.972   2.801
Balance   20.889   18.743
       
Kapitalforhold:      
       
Kapitalprocent   15,6   14,3
Kernekapitalprocent   14,9   14,3
Individuelt solvensbehov   9,1   9,5
Solvensmæssig overdækning 6,5 4,8

*Netto nedskrivninger er nedskrivninger reguleret for tilbageførte overtagne nedskrivninger