Udfordringerne har hærdet Mustafa

Mustafa Øzbek har i en alder af blot 28 år sin egen transportvirksomhed med 27 vogne, der kører for pakkedistributøren GLS. For at nå hertil har han måttet bevise, at han har både vilje og talent til at lykkes som selvstændig.

Tilbage i 2004 søgte Mustafa Øzbek efter endt værnepligt en stilling som chauffør hos pakkedistributøren GLS:

− Jeg var til samtale, men fik at vide, at de ikke havde et job til mig. Allerede næste dag ringede de mig dog op for at høre, om jeg var interesseret i en anden stilling hos en af deres tilknyttede vognmænd. Tre måneder senere var jeg kørselsleder for 22 mand, husker Mustafa.

Fart på karrieren

Det store ansvar til arbejdspladsens nye dreng stillede fra dag ét krav til den unge andengenerationsindvandrer, som bor i Randers nordby, hvor han også er født og opvokset.

− Der var selvfølgelig flere, der skævede til, at jeg med så lille anciennitet i virksomheden fik et relativt stort ansvar. Denne skepsis følte jeg, at jeg skulle modbevise. Jeg gjorde mig derfor endnu mere umage med mit arbejde, og heldigvis fik mine kollegaer hurtigt øjnene op for, at jeg ikke kom sovende til tingene, forklarer Mustafa.

Vejen til, hvor Mustafa er i dag, er i det hele taget kendetegnet ved ikke at have været snorlige. Der har hele tiden vist sig små bump på vejen, som han har måttet forholde sig til. Især har han skullet bevise, at han sin unge alder til trods var værd at tage seriøst.

Overtog virksomhed som 22-årig

− I 2009 blev jeg spurgt, om jeg ønskede at overtage den transportvirksomhed, jeg var blevet ansat i. Jeg var på det tidspunkt kun 22 år gammel, men tog straks imod udfordringen. Senere viste det sig, at det ikke var helt nemt at være selvstændig vognmand med 10 vogne i så tidlig en alder. Der var meget, som jeg lærte på den hårde måde, husker Mustafa med et smil. Han stod i starten for eksempel selv for løn og regnskab, og alderen var en hæmsko over for flere samarbejdspartnere:

− Jeg oplevede for eksempel en del skepsis hos forhandlerne, når jeg ønskede at købe nye vogne. Det var heller ikke nemt at overbevise banken om at bakke op om mine planer. Jeg havde overtaget virksomhedens eksisterende bankrelation, og jeg har et tydeligt indtryk af, at jeg på grund af min alder skulle bevise mere end normalt. Det medførte, at jeg måtte løbe endnu hurtigere i jagten efter resultater, for jeg kunne simpelthen ikke få den fleksibilitet, jeg havde brug for i forhold til finansiering. I det lange løb har det måske været sundt nok, for jeg er blevet hærdet og har lært at knokle og kæmpe for min sag, vurderer han.

Bankskift gjorde en forskel

På et tidspunkt var Mustafa og hans vognmandsfirma da også modent nok til at stille større krav til banken. Det endte med, at han skiftede til Sparekassen Kronjylland:

− Først da jeg skiftede pengeinstitut, fik jeg den fleksibilitet, jeg havde brug for, ligesom jeg oplevede endelig at blive taget seriøst. Det er en stor udfordring at være ung erhvervsdrivende i en yngre virksomhed uden den store likviditet, og det følte jeg endelig, at der var en forståelse for. Det gav mig nye muligheder og en større frihed, at jeg nu kunne kæmpe med og ikke mod min bank, husker han.

Blandt andet ansatte Mustafa en medarbejder til at tage sig af løn og regnskab, så han selv kunne bruge mere energi på det, han er bedst til: at lede og udvikle forretningen. Det havde han ikke i tilstrækkelig grad haft overskud til tidligere. Sparekassen har også hjulpet Mustafa med at få lagt en plan for pension og opsparing.

27 vogne og 30 mand

Siden er bumpene på vejen i det hele taget aftaget, og virksomheden er med en pakkebranche i vækst vokset markant. Mustafa har i dag cirka 30 mand ansat med nogenlunde ligelig fordeling på fastansatte på fuld tid i firmaet og vognmænd, der lejer bilerne. Alle kører de med pakker for GLS' Aarhus depot under Øzbek Logistics. Udover at drive vognmandsvirksomheden, som i dag har over 27 vogne, bliver Mustafa også indimellem indkaldt til en konsulentfunktion for nystartede vognmænd i GLS-regi:

– Jeg ved jo selv, at det kan være svært at komme i gang som nystartet, så jeg nyder at kunne vejlede andre med gode råd til den daglige drift og fx hjælpe dem med at få en fod inden for hos leverandørerne, slutter han.