Formænd løfter i flok

Byens idrætsforeninger kan med fordel udnytte samarbejdet med hinanden og de lokale virksomheder mere og bedre. Det er til alle parters fordel, lyder det fra to klubformænd og en afdelingsdirektør.

 

BILLEDE: Det er vigtigt at nedbryde grænser mellem klubber og idrætsgrene – og at spille bold på samme banehalvdel som sin sponsor. Det er fra venstre: Jens Henrik Lauritsen fra Randers KFUM Håndbold, Peter Thorsen fra Sparekassen Kronjylland på Mariagervej og Johnny Freiheit fra Randers Badminton Klub enige om.

 

I Randers nordby er man enig om, at sammen er man stærkest. Derfor sidder formand for Randers KFUM Håndbold, Jens Henrik Lauritsen, og formand for Randers Badminton Klub, Johnny Freiheit, ikke i hver sin skyttegrav og forherliger egen sportsgren. Nej, de sætter hinanden stævne, sparrer og tager ved lære af hinanden. Det gør de gennem deres sponsor, som aktivt spiller med.

Dynamisk samarbejde
− Det er utrolig vigtigt med et dynamisk samarbejde. Både på tværs af idrætsgrenene i Randers, men også på tværs af klubber. Hvis en klub ikke kan tilbyde passende træningstider eller udfordringer til en spiller, så mener jeg, at klubben bør være behjælpelig med at finde en anden klub til spilleren. Mange formænd og trænere er bange for at henvise til andre klubber, og det er rigtig ærgerligt, for i sidste ende mister vi sportsudøvere på det, forklarer formand for Randers Badminton Klub, Johnny Freiheit.
– Vi skal altså ikke slås om medlemmerne, men give dem de mest optimale betingelser. Det samme gælder inden for de forskellige sportsgrene. Er et klubmedlem blevet træt af at gå til badminton, kan det være, han bør introduceres for fodbold eller noget helt tredje. Der ligger en kæmpe samarbejdsopgave i at finde de rette sportsudøvere til de rette sportsgrene, og det kræver, at vi har stor tillid til hinanden. Her bør vi alle blive bedre til at turde at afgive medlemmer, så det samlede idrætstilbud i nordbyen, ja i hele Randers, udnyttes optimalt, lyder Johnnys opfordring.


Noget for noget
Formand for Randers KFUM Håndbold, Jens Henrik Lauritsen, nikker anerkendende til de ord. – Sammen kan vi uden tvivl stå rigtig stærkt, og det vil vi gerne være med til at arbejde for. Det gælder dog også om at involvere det omkringliggende forenings- og erhvervsliv, pointerer Jens Henrik. − Sponsorpenge kommer ikke dumpende af sig selv, så kan man indgå et samarbejde, som også klubbens sponsor får noget godt ud af, så kommer man langt i en optimering af klubben, forklarer håndboldformanden. Begge klubber har Sparekassen Kronjylland som hovedsponsor, og det samarbejde forsøger de at udnytte mest optimalt: – Det handler langt fra kun om sponsorpenge. Idrætsforeningerne skal tænke meget bredere end det og bør skræddersy hver eneste sponsoraftale. Det handler om at finde ud af, hvordan både klub og virksomhed får mest muligt ud af samarbejdet, uddyber Jens Henrik.
– Mange af vores medlemmer har hjulpet med at pakke for Sparekassen eller sat flyers i bilruder. Udover at vi gerne vil give noget tilbage for sponsorpengene, så ser jeg det som en meget vigtig opgave at give klubmedlemmerne en indsigt i, at et sponsorsamarbejde handler om at hjælpe hinanden. Det er noget for noget. Som klub gør vi således meget andet end blot at stille faciliteter og trænere til rådighed for medlemmerne. Vi udøver også et stykke pædagogisk arbejde i forhold til at opdrage vores medlemmer, slår Jens Henrik fast.
Johnny Freiheit supplerer: – Det gælder i høj grad også i forhold til frivillig hjælp i klubben. Det er altid svært at rekruttere frivillig arbejdskraft, og hos os starter vi allerede i 4-års alderen. Det gør vi ved at have en forventning om, at forældrene til de børn, der går hos os, aktivt deltager i klubben. Det er sundt for børnene at se, at man som en helt naturlig ting hjælper i klubben med det, man nu kan. I den forbindelse er det yderst vigtigt med bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere, der brænder for det, de laver, for arbejdsglæden smitter, er hans erfaring.


Vi skal se muligheder
Alle vil have værdi for deres penge, og det vil sponsorerne også. Kunsten er at vende dette til en fordel, alle får noget ud af. – Som sponsor skal vi være dygtige til at se, hvordan vi kan drage nytte af samarbejdet og være med til at udvikle det, forklarer Peter Thorsen, afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjyllands nordre afdeling. Han har som tidligere formand for fodboldafdelingen i Hornbæk Sportsforening selv haft klublivet tæt inde på kroppen. – Hvis man tør gå 100 procent ind i et samarbejde, så er mulighederne mange. Både for at gøre en forskel for virksomheden selv, i dette tilfælde Sparekassen, vores medarbejdere, det samfund, vi er en del af og klubben. Vi har sågar rekrutteret unge til piccolinejobs og ansat elever gennem vores samarbejdspartnere, forklarer han.
Netop ved at føre de to klubformænd sammen forsøger han at udvikle sin egen rolle som aktiv sparringspartner, der er med til at sætte ideer i søen og få samarbejdet til at nå nye højder.
− Jeg ved, at flere klubber må bruge samtlige kontingentkroner til betaling af halleje og turneringsgebyrer, så uden sponsorhjælp og frivillige kræfter kan de ikke udrette meget. Netop derfor gør vi alt, hvad vi kan for at sætte pris på det frivillige arbejde og give medlemmer og trænere de bedst mulige rammer i klubben. Vi vil gerne være med til at udvikle og forbedre de klubber, vi engagerer os i. Konkret går vi her i nordbyen meget op i at støtte idrætsklubber, som er med til at gøre en positiv forskel for bydelen og dens unge. Det er vigtigt med et aktivt fritidsliv, som også lærer vores unge at hjælpe til i en klub, at deltage i fælles omklædning og at sætte pris på det samarbejde, klubben indgår i med sponsorerne. Det er jeg meget glad for, at klubberne bevidst arbejder for som en naturlig del sammen med det sportslige indhold, slutter Peter.
Sparekassen har 18. november været en aktiv samarbejdspartner i nordbyen i 60 år.