Er din årsopgørelse fra Skat korrekt?

Fra mandag 10. marts har kan du se din skatteårsopgørelse for 2014, når du logger ind på skat.dk. Som så mange andre, besøger du sikkert hjemmesiden med en vis spænding: skal du nu have penge tilbage, eller skylder du Skat penge?

I jagten på oplysningerne går mange imidlertid glip af en vigtig information, som kan stå diskret i toppen af din årsopgørelse. I forbindelse med indbetaling af både privat og firmabetalt pension kan der nemlig være blevet indbetalt for meget på din ratepension. Et sådant tilfælde oplyser Skat om i et par linjer øverst på årsopgørelsen, hvor det vil fremgå, at Skat tillægger beløbet din personlige indkomst. Herved kommer du til at betale skat af beløbet, og reagerer du ikke, snyder du sådan set dig selv i pensionsfradrag.

Livsvarig livrente

Du kan gøre brug af dit fulde pensionsfradrag ved at overføre beløbet til livsvarig livrente eller ved at få beløbet udbetalt.

Med en livsvarig livrente opnår du mulighed for at få alle fradrag og samtidig få udbetalt pension i hele din seniortilværelse og ikke kun i en begrænset periode.

Tjek din årsopgørelse og lad os hjælpe dig med dine fradrag!


Eksempel ved 10.000 kroner indbetalt for meget på ratepension – afhængigt af, om du har indtægt i bundskat eller i topskat:

Restskat ved bundskat: 3.800 kroner

Restskat ved topskat: 5.200 kroner