Bagmandspolitiet og Sparekassen Kronjylland lukker gammel sag

sparkronflagSom en udløber af den aktuelle sag om kursmanipulation mod otte personer, der i 2008 var en del af ledelsen i Ebh bank A/S, Sparekassen Kronjylland og Morsø Sparekasse, er Sparekassen Kronjylland og Bagmandspolitiet blevet enige om at lukke sagen for Sparekassen Kronjyllands vedkommende med en bøde på fem millioner kroner for det ansvar, Sparekassen som arbejdsgiver har for sine ansattes handlinger.

Årsagen til, at Sparekassen har vedtaget bøden, er således alene det principielle ansvar, en dansk arbejdsgiver har for de handlinger, der er foretaget af dens ansatte, uanset om arbejdsgiveren har haft viden om deres handlinger eller ej. Ved at afgøre sagen med en bøde, slipper både myndigheder og Sparekassen for at bruge ressourcer på en længere retssag, der ikke vil være til gavn for nogen.

Tiltalerne drejer sig om perioden juni til august 2008, og politiet foretog undersøgelser i sagen hos Sparekassen Kronjylland i maj 2010. Allerede fra dag ét stillede Sparekassen Kronjylland sig 100 procent til rådighed for politiet og har gennem hele forløbet gjort alt, hvad det er muligt for at hjælpe politiet.

Allerede da sagen blev opdaget i 2010, skærpede Sparekassen Kronjylland sine forretningsgange og funktionsadskillelser for at forhindre denne form for kriminalitet. Sparekassen har endvidere sat ekstra fokus på opdatering af viden hos alle relevante medarbejdere i finansafdelingen, ligesom den har styrket sin compliance-funktion og indført en såkaldt "whistleblowerordning", så enhver medarbejder trygt kan henvende sig, hvis de måtte få en fornemmelse af, at der er transaktioner, de er usikre på.

Det hører også med til billedet, at Sparekassen Kronjyllands nuværende ledelse først tiltrådte i Sparekassen halvandet år efter de forhold, de tidligere ansatte nu er tiltalt for, blev foretaget.

- Vi ønsker at lukke denne kedelige sag, som nogle enkelte tidligere medarbejdere har involveret Sparekassen i. Det ligger langt fra de værdier, som vi bygger på, og derfor tager vi også ansvaret på os og lukker sagen i stedet for at bruge skatteborgernes penge på en lang og dyr retssag, forklarer administrerende direktør Klaus Skjødt.