Organisationen ændres

En fladere og mere effektiv struktur med øget udviklings- og beslutningskraft.

En fladere og mere effektiv struktur med øget udviklings- og beslutningskraft. Det er målet med den organisationsændring, som Sparekassen Kronjylland netop har gennemført. Ændringen kommer, efter vicedirektør Finn Kruse Frederiksen og personalechef Henning Stensgaard har meddelt, at de ønsker at gå på pension ved årsskiftet.

- Det er to markante ledelsesskikkelser, der stopper, og de har begge været en del af den øverste ledelsesgruppe. Derfor var det en god lejlighed til at kigge på organisationen, så vi får sat det rigtige hold til at udnytte de fremtidige muligheder, så vi kan realisere vores mål, fortæller administrerende direktør Klaus Skjødt.

Ændringen betyder blandt andet, at ledelseslaget lige under ham er væk, så de forskellige områdedirektører i både afdelingsnettet og stabene får direkte reference til ham. Derudover bliver der oprettet et stabsområde med navnet Udvikling & Kommunikation, der skal fokusere på udvikling, så afdelingsnettet får mere effektive processer samt bedre værktøjer og koncepter.

- Man kan sige, at målet med afdelingen er at sikre og videreudvikle en optimal rådgivning og servicering af vores kunder. Der er de seneste år sket store forandringer i den finansielle sektor, og det vil vi også se fremover. Derfor er det nødvendigt, at vi har en stærk udviklingsorganisation, så vi er på forkant med kundernes ønsker og behov, forklarer Klaus Skjødt.

Det er den nuværende finanschef Peter Frisgaard Lauridsen, der kommer til at stå i spidsen for det nye område, mens Finans bliver overtaget af Kim Ehlers, der i dag er underdirektør. Stillingen som afdelingsdirektør for HR bliver slået op eksternt i løbet af få dage.

- Over de seneste år er Sparekassen vokset fra at have cirka 80.000 kunder til i dag cirka 140.000 kunder. Det betyder også, at vi i dag er knap 600 medarbejdere. For at en organisation af den størrelse fungerer optimalt, er det nødvendigt med en meget klar ansvarsfordeling og stor decentral beslutningskraft. Det mener jeg, at den nye organisation understøtter, og derfor er jeg også sikker på, at den vil styrke Sparekassen fremadrettet, siger Klaus Skjødt.