Strøm på i Purhus Jagtforening

Efter en lang og vedholdende indsats er der nu penge til forbedringer i klubhuset og på skydebanen.

Purhus Jagtforening besluttede for snart 7 år siden, at den dieseldrevne generator til elforsyning af deres skydebane og klubhus i Nørbæk Enge skulle udskiftes med en kabelindføring. Da man traf beslutningen havde man ikke drømt om, hvilke udfordringer og forhindringer der skulle overvindes. Efter en stor fælles indsats er projektet nu sat i gang.

Projektet blev i første omfang vurderet til at koster 200.000 kroner og for at det skulle kunne lade sig gøre måtte at klubben spare på udgifterne og finde nye indtægter. Men kort tid efter blev klubben presset af faldende medlemstal, faldende træningsaktivitet og dermed færre indtægter. Det store projekt fortonede sig mere og mere og der bredte sig et mismod blandt både medlemmer og de frivillige hjælpere, som er forudsætningen for at skydebanen kan fungere.

“Vi kunne se, at der skulle gøres noget drastisk for at vende udviklingen. Diverse besparelser blev iværksat og vi satte kontingentet op. Samtidig satte vi flere aktiviteter i gang som tiltrak nye skytter fra andre foreninger og vi arrangerede skydninger for private gæster, der med kyndig vejledning fra en af vores skydeinstruktører kan prøve at skyde lerduer med et haglgevær,” siger Peder Møller, formand for skydebaneudvalget.

En lang og sej proces med opbakning fra det lokale pengeinstitut

Det lykkedes foreningen at få vent udviklingen og klubbens økonomi blev forbedret. På den baggrund besluttet man at gå i gang med at lave kabelindføringen. Arbejdet blev delt op i delentrepriser og det lykkedes af lave besparelser, så projektprisen blev reduceret med ca. 15 %.

Tirsdag 10. september, hvor der er træning på banen, fik klubben besøg af Frank Stenholt, afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjyllands Fårup afdeling. Han overrakte klubben en check på 10.000 kroner doneret af Sparekassen Kronjyllands Gavefond som økonomisk håndsrækning til projektet.

Ved overrækkelsen begrundede Frank Stenholt dononation: "Sparekassen Kronjylland er lokal forankret og vi er glade for, at vi har mulighed for at støtte gode lokale initiativer som det I her i Purhus Jagtforening sætter jeres kræfter i. Derfor er det en stor glæde, at overrække Purhus Jagtforening, som også har været en god loyal kunde i Sparekassen gennem mange år, et økonomiske bidrag til jeres projekt og et skulderklap for jeres store indsats.”

Formand for skydebaneudvalget Peder Møller kvitterede for gavechecken med ved at sige: “Vi er meget taknemmelige for denne gestus fra Sparekassen Kronjyllands side og vi er meget optimistiske omkring foreningens og skydebanens fremtid.”

Afdelingsdirektør Frank Stenholt overrækker donationen på 10.000 kroner til Peder Møller, formand for skydebaneudvalget.