Godt regnskab for første halvår 2013

Sparekassen Kronjylland fik overskud på 85 millioner kroner i første halvår 2013.

Sparekassen Kronjylland hører til blandt landets stærkeste pengeinstitutter, og derfor er det da heller ikke overraskende, at halvårsregnskabet viser et plus på hele 85 millioner kroner før skat.

- Vi har siden finanskrisens udbrud fokuseret på at bruge vores solide fundament til at udvikle forretningen. Dette halvårsregnskab viser efter min mening, at vi er kommet rigtigt langt. Den basale sparekassedrift udvikler sig fortsat positivt, så udviklingen er tilfredsstillende, fortæller administrerende direktør Klaus Skjødt.

I forhold til samme periode sidste år er overskuddet faldet en smule, men det er alene på grund af særlige engangsindtægter sidste år.

- Sidste år havde vi nogle ekstraordinære engangsindtægter, som vi selvfølgelig ikke får i år. Ser man bort fra dem, så kan vi konstatere en god fremgang i vores basale indtjening. Det er vi meget tilfredse med, idet det viser, at vi bevæger os i den rigtige retning, siger Klaus Skjødt.

Sparekassen har gennem den økonomiske krise investeret via opkøb og etablering af nye forretningsområder. Seneste eksempel er købet af halvdelen af leasingselskabet Krone Kapital A/S, der sikrer, at sparekassen nu også kan tilbyde leasingprodukter.

- Hvis vi skal levere den optimale rådgivning til kunderne, kræver det en vis størrelse, en bred produktpallette og en række specialkompetencer. Derfor investerer vi konstant i udvikling af forretningen. Derudover er det afgørende for os, at vi fastholder det lokale og nære udgangspunkt, som er indbegrebet af Sparekassen Kronjylland. Kunderne skal fortsat mærke, at deres lokale afdeling har stor beslutningskraft og engagement, for vi ved, at det er noget, som vores kunder lægger vægt på, forklarer Klaus Skjødt.

Der er dog også en enkelt post i halvårsregnskabet, der ligesom i den øvrige del af sektoren trækker ned. Sparekassens nedskrivninger er således fortsat høje som følge af den samfundsøkonomiske krise. I år kommer de dog til at fremstå ekstra store, da tilbageførte overtagne nedskrivninger fra opkøb rent regnskabsteknisk går ind under andre driftsindtægter og ikke som normale tilbageførte nedskrivninger bliver modregnet i de nye nedskrivninger.

- Det er meget regnskabsteknisk, men det væsentlige er, at de reelle nedskrivninger er på niveau med sidste år, og det må vi acceptere, når man ser på de samfundsøkonomiske forhold, vi driver pengeinstitut under. Det er glædeligt, at der nu er begyndende tegn på en positiv udvikling i dansk økonomi, men udviklingen går stadig langsomt, så jeg forventer også væsentlige nedskrivninger i andet halvår, siger Klaus Skjødt.

Sparekassen hæver som følge af halvårsresultatet forventningerne til basisindtjeningen før nedskrivninger fra at ligge mellem 280 millioner og 310 millioner kroner til at ende i spændet 340 millioner til 370 millioner kroner.

 

Sparekassen Kronjyllands koncernregnskab for første halvår 2013 i hovedposter:

     

30. juni 2013

 

30. juni 2012

Resultatopgørelse

       

DKK 1.000.000

 

Netto renteindtægter

 

317

 

305

Udbytte af kapitalandele

 

9

 

13

Gebyrer og provisionsindtægter

 

132

 

99

Afgivne gebyrer og provisionsindtægter

 

-4

 

-2

           

Netto rente- og gebyrindtægter

 

454

 

415

           

Kursreguleringer

 

24

 

11

Andre driftsindtægter

 

80

 

71

Udg. til personale og administration

 

-289

 

-271

Afskr. på materielle aktiver

 

-12

 

-9

Andre driftsudgifter

 

-21

 

-8

- heraf betaling til indskydergarantifonden

-17

 

-7

 

Nedskrivninger på udlån

 

-154

 

-104

Resultat af kapitalandele

 

3

 

6

           

Resultat før skat

 

85

 

111

           

Skat

   

-23

 

-26

           

Halvårets resultat

 

62

 

85

         

Basisindtjening før nedskrivninger

 

212

 

198

Balance

         
           

Udlån

 

10.237

 

10.824

Indlån

 

13.336

 

13.917

Garantkapital

 

572

 

560

Egenkapital

 

2.350

 

2.270

Balance

 

17.022

 

17.953

         

Kapitalforhold:

       
         

Solvensprocent

 

16,2

 

15,3

Kernekapitalprocent

 

16,2

 

15,2

Individuelt solvensbehov

 

9,5

 

10,1