Ny investeringsafdeling på Frederiksberg

Sparekassen Kronjylland har etableret en investeringsafdeling på Frederiksberg med et stærkt team på fire erfarne og branchekendte folk: Lars Krogdal Thomsen, Kenneth Peters, Christine Hellesen og Peter Engelbrekt Petersen.

 

De fire nye medarbejdere har senest arbejdet i Jyske Bank, hvortil de kom da Jyske Bank købte Spar Lolland i januar. Lars, Christine og Kenneth startede samarbejdet i Bikuben Børs i 1987 der senere blev til BG Bank. Fra 1995 til 2000 var Kenneth i Alm Brand og SEB, hvor Lars og Christine forsatte i BG Bank. I år 2000 mødtes de tre igen og var med til at starte Kaupthing Bank Danmark op. De kom sammen til Spar Lolland, investeringsafdeling i København i marts 2011 i forbindelse med Spar Lollands overtagelse af Eik Bank.

Peter har også haft sin start i Bikuben, sidenhen Lån og Spar og Spar Lolland hvor de fire arbejdede sammen i investeringsafdelingen i København. Peters stor erfaring indenfor investeringsrådgivning og Private banking skal styrke Sparekassen Kronjyllands tilstedeværelse på Sjælland.

Der er i særlig grad fokus på rådgivning i aktie- og obligationsinvesteringer og konceptet er fuldservice håndtering af kunderne. Kunderne er vel at mærke i den professionelle ende, typisk kunder der afsøger muligheder for investering, der ligger ud over de gængse og højt profilerede selskaber på C20. Der er et særligt fokus på small cap-selskaber, der ikke får så stor bevågenhed andre steder.

Den nye investeringsenhed tilbyder rådgivning om og handel med aktier, obligationer og valuta til såvel den mere investeringstunge private investor og mod de professionelle investerings kunder. Det nye team har specialiseret sig i at være tæt på kunden for herigennem at give en individuel servicering. De mange år i markedet har givet stor indsigt i markedet til glæde for kunderne.

Den nye investeringsenhed skal videreføre Sparekassen Kronjyllands ambitioner om en bedre og kundenær service til erhvervskunder, fonde og pengeinstitutter. Investeringsenheden er fysisk placeret i Sparekassens Frederiksberg afdeling, men organisatorisk under Finans.

De fire, der udgør Investering I Private Banking Frederiksberg, er:

Lars Krogdal Thomsen, 52 år, afdelingschef, Investering I Private Banking Frederiksberg
Kenneth Peters, 47 år, Kapitalforvalter
Christine Hellesen, 46 år, Kapitalforvalter
Peter Engelbrekt Petersen, 41 år, investeringsrådgiver