Ældresagen fik computere

Endnu en gang har Sparekassen Kronjylland været på banen med støtte til de ældre medborgere.

Sparekassen har for nylig foræret otte computere til Ældresagen i Randers. Dermed er Ældresagen kommet et stort skridt nærmere en realisering af planerne om en internetcafé i foreningens lokaler i Vestergade.

 

For nylig fik Jørn Primby, som er formand for Ældresagen i Randers, Assentoft og Purhus, en af de mere sjældne henvendelser fra et af byens pengeinstitutter. Han blev nemlig kontaktet af afdelingsdirektør Peter Thorsen fra Sparekassen Kronjyllands Randers Nordre afdeling, som ville høre, om foreningen kunne være interesseret i en lille gave bestående af otte computere - computere, som var blevet til overs i forbindelse med Sparekassen Kronjyllands overtagelse af Sparekassen Østjylland i 2012.

Jørn Primby takkede straks ja, da Ældresagen netop går med tanker om at oprette en internetcafé i Ældresagens lokaler i Vestergade, som skal bruges til undervisning af foreningens medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Med Sparekassens gave er foreningen kommet dette initiativ et stort skridt nærmere:

”Der er tale om en særdeles kærkommen gave, som skal indgå i vores internetcafé-projekt. I øjeblikket foregår it-undervisningen af medlemmer og ikke-medlemmer i Kulturhusets netværkscafé, hvor tolv it-kompetente, frivillige undervisere forestår undervisningen – en undervisning, som også finder sted i sæson 2013-2014. Vi er meget glade for Sparekassens betænksomhed, og at de valgte at henvende sig til lige præcis vores forening med tilbuddet om computerne”, siger Jørn Primby.  

Med gaven ønsker Sparekassen Kronjylland at være med til at understøtte vigtigheden af, at byens ældre borgere bliver mere hjemmevante med brugen af computere, da der meget snart vil være krav om, at samtlige henvendelser til offentlige kontorer skal ske digitalt.  

”Vi oplever dagligt, at de ældre kunder så småt er ved at forberede sig på fremtidens digitale vilkår. Samtidig ved vi selvfølgelig godt, at mange måske skal have lidt hjælp til at komme i gang med at bruge en computer. Vi har foræret computerne til Ældresagen, fordi vi gerne vil støtte op omkring foreningens aktive arbejde med at lære de ældre borgere at bruge de mange digitale services på internettet”, siger afdelingsdirektør Peter Thorsen og tilføjer:

”Vi kan som pengeinstitut naturligvis også se en stor fordel i, at flere lærer at ordne deres bankforretninger på computeren. Når først man har lært at bruge netbank, er det en stor lettelse i hverdagen - ikke mindst for bankkunden, som kan spare meget tid og få et større overblik over sin økonomi.”

 

Formanden for Ældresagen i Randers, Assentoft og Purhus, Jørn Primby, stillede op til fotografering (forrest til venstre) sammen med afdelingsdirektør Peter Thorsen fra Sparekassen Kronjyllands Randers Nordre afdeling. Bag Jørn Primby ses Anders Sørensen, som er Ældresagens tovholder på it-området.