Sommerudsalg: Så meget kan du spare

Der er mange penge at spare på tøj og sko ved årets to store udsalg: januar-februar og juli-august. Det viser ny analyse fra Sparekassen.

Shopping web
− Sommerudsalget plejer at foregå i juli og august, og det tøj, danskerne traditionelt køber i disse to måneder, er henholdsvis ti procent og fem procent billigere, end hvad det ville have kostet uden sommerudsalget. Det skal holdes op mod, at nogle måneder er dyrere, så besparelsen kan reelt blive endnu større, forklarer Anders Høyer, cheføkonom i Sparekassen Kronjylland.

Køber du dit tøj i juli, er det faktisk hele 11 procent billigere end i juni. Tilsvarende koster det ni procent mere i september end i august.

Trend de seneste ti år

Der er således mange penge at spare under sommerudsalget. Sådan har det i hvert fald været i gennemsnit de seneste 10 år, viser cheføkonomens analyse, som er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Den beregner de månedlige sæsonudsving på forbrugerpriserne i Danmark, herunder på tøj.

Det er klart, at effekten kan være endnu større eller mindre på forskellige produkter, og at nogle mærker kan være udsolgte eller kun tilgængelige i bestemte størrelser. Statistikken tager højde for, at priserne bliver sammenlignet på den samme bunke tøj.

− På sko er mønstret for juli og august nogenlunde det samme som for tøj − bare med mindre effekter. Hvor den absolut billigste tøjmåned set over hele året er juli, så gælder det imidlertid for sko, at vinterudsalget i januar er markant billigst. Her er skoene mere end seks procent billigere, hvor det i om sommeren ligger på cirka det halve, fortæller Anders Høyer.

De seneste år har der været en tendens til, at udsalg er blevet mere spredt ud over hele året. I 2017 var effekten fra sommerudsalget derfor lidt mindre end de foregående ni år. Men man sparede alligevel hele 8½ procent ved at vente med at købe tøjet til juli frem for at købe det i juni. Altså stadig et betydeligt beløb. Gevinsten i august i forhold til september var derimod på linje med ”det normale”.

Vil du have mest muligt ud af familiebudgettet for tøj og sko, gælder det altså om at være klar. For om lidt sætter udsalget ind.
tøjogskoGrafik: Sparekassen Kronjylland

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.