Godt nyt for fremtidens velstand

I 2015 var der igen fremgang i virksomhedernes forskning og udvikling efter fald de to sidste år viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er godt nyt for fremtidens velstand, da nye produkter og smartere måder at gøre tingene på er afgørende for at skabe stigende velstand. Den private sektor brugte hvad der svarer til 1,9 pct. af BNP på forskning i 2015. Det er industrien der står for størstedelen af forskningsbudgettet efterfulgt af erhvervsservice.

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.