Investor, hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig

Investor, hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. Som langsigtet investor er det dog også mindre relevant.

 1. Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet
 2. Trump sender renterne sydover
 3. Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske – og ikke til at ske – i 2019?
 4. Makrokommentar: Det peger op for renten
 5. Negative renter koster virksomhederne mere end 500 mio.
 6. Sommerudsalg: Så meget kan du spare
 7. Så meget er boligpriserne løbet fra indkomsterne i din kommune
 8. Makrokommentar: Rekordlave renter lever på lånt tid
 9. Handelskrig? Fakta og vurderinger
 10. ECB: Et skridt nærmere højere renter
 11. Bitcoin og andre kryptovalutaer
 12. Danmark alene om økonomisk tilbagegang i Europa
 13. Dansk økonomi: Vækst på over 2 procent - for fjerde år i træk
 14. Bilsalget finder fodfæste igen
 15. Vindmøller træk ned i industriproduktionen
 16. Privat sektor brager afsted
 17. Kommer næste krise fra Kina?
 18. Hvornår kommer næste krise?
 19. Det betyder de nye boligskatter
 20. Tiltagende vækst i global økonomi
 21. Brexit bider fra sig – væksten aftager
 22. Forårsoptimismen hos forbrugerne fortsætter op
 23. Optimismen blomstrer
 24. Spirende forår
 25. Den største prisstigning på varer i fire år
 26. Opsvinget fortsætter i Europa og USA
 27. USA – RENTENORMALISERINGEN VENTES AT FORTSÆTTE
 28. Humøret steg i Dansk erhvervsliv i december
 29. Ledigheden falder med 1 million personer i euroområdet i 2017
 30. Byggeboom i København af nye boliger – og flere er på vej
 31. Genopretningen i Europa fortsætter
 32. Dagens rentemøde i ECB medførte små stigninger i de lange renter
 33. Godt nyt for fremtidens velstand
 34. Beskæftigelsen fortsætter op i 3. kvartal
 35. Forbruget tog et hop op i oktober
 36. Opsvinget er på sporet og Danmark er tilbage i top 10

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.