Indsigt og indflydelse

Medlemmerne af repræsentantskabet skal deltage i to årlige møder.

De to faste årlige møder er:

Det ordinære repræsentantskabsmøde
Mødet holdes i marts/april, hvor der er valg til bestyrelsen, godkendelse af regnskab og lignende.

Midtvejsmødet i september
Dette er et uformelt møde med gennemgang af halvårsregnskab, deltagelse af flere ledende medarbejdere og mulighed for foredrag og lignende.

Orientering og debat

I forbindelse med begge møder får repræsentantskabet en grundig gennemgang af Sparekassens aktuelle situation, indsigt i de vigtigste beslutninger og overvejelser bestyrelsen har gjort om fremtiden, og der er mulighed for at spørge til Sparekassens drift og debattere relevante emner.

Udover de faste møder kan der være fyraftensmøder i forbindelse med større beslutninger eller forandringer. Du bliver desuden løbende holdt opdateret med materiale og informationer, og mindst en gang om året bliver du inviteret til et møde med din lokale afdelingsdirektør.

Sparekassen Kronjylland strækker sig over et stort geografisk område. Her fungerer repræsentantskabet som en god sparringspartner i forbindelse med lokale forhold.

Vi vil gerne, at repræsentantskabets medlemmer bidrager med at udvikle forretningen og udbrede kendskabet til Sparekassen.