Tre skarpe om vores styrke

Sparekassen Kronjylland hører til blandt landets største og stærkeste pengeinstitutter.

 

Sparekassen Kronjylland er blandt branchens bedste på de tre vigtigste parametre for et pengeinstitut: Kapital, likviditet og kreditkvalitet.

Kapital: Sparekassen har en egenkapital på 3,2 milliarder kroner, hvilket gør Sparekassen til et af de 10 største pengeinstitutter målt på netop egenkapital. Frem mod 2019 bliver der indført såkaldte Basel III regler for pengeinstitutter, hvilket betyder, at kravene til pengeinstitutternes egenkapital stiger betragteligt. Allerede i dag lever Sparekassen Kronjylland op til disse skærpede kapitalkrav.

Likviditet: Sparekassens kunder har sat betydeligt mere ind end de har lånt – ved senest aflagte regnskab havde Sparekassen således et stort indlånsoverskud på 2,9 mia. kroner. Samtidig har Sparekassen en meget stor likvid fondsbeholdning. Derfor har Sparekassen ikke behov for at hente likviditet eksternt på finansmarkedet.

Kreditkvalitet: Sparekassen har en stor spredning i sine udlån både i forhold til kunder og brancher. Der er således ikke en enkelt branche, som Sparekassen er særligt eksponeret for. Samtidig er kreditvurderingerne meget grundige for at sikre en god og stærk kreditkvalitet. I forhold til Finanstilsynets tilsynsdiamant ligger Sparekassen desuden langt inden for grænserne på de to kreditmæssige parametre – ejendomseksponering og summen af store engagementer. Ved Finanstilsynets besøg sidste år konstaterede de, at boniteten blandt de 22 største udlån er bedre end gennemsnittet i sammenlignelige institutter, og de fandt ingen behov for yderligere nedskrivninger på Sparekassens udlån.

Se Årsrapport 2016

31. marts 2017


Cookies meddelelse