Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Sparekassens bestyrelse indkalder herved – i henhold til vedtægternes § 5 – Sparekassens repræsentantskab til Ordinært Repræsentantsskabsmøde onsdag 21. marts 2018 kl. 17.00 på Sparekassens hovedsæde, Tronholmen 1, 8960 Randers SØ.

Tre skarpe om vores styrke

Sparekassen Kronjylland hører til blandt landets største og stærkeste pengeinstitutter.

Garantsparekasse og dermed selvejende

Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse, og er dermed selvejende.

Historiske milepæle

Der var ædle tanker bag, da "Sparekassen for Randers By og Omegn" blev etableret i 1829. Den nystiftede sparekasse skulle være til gavn og glæde for borgerne og for samfundet, de levede i.


Cookies meddelelse