Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Sparekassen Kronjyllands bestyrelse indkalder herved – i henhold til vedtægternes bestemmelser – Sparekassens repræsentantskab til ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag 17. juni 2020 klokken 17.00 i Sparekassens bygning på Frankrigsvej 11, 8450 Hammel.

Garantsparekasse og dermed selvejende

Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse, og er dermed selvejende.

Historiske milepæle

Der var ædle tanker bag, da "Sparekassen for Randers By og Omegn" blev etableret i 1829. Den nystiftede sparekasse skulle være til gavn og glæde for borgerne og for samfundet, de levede i.