Køb lokalt og støt dit lokalsamfund

Coronaens indgreb i danskernes indkøbsvaner har udfordret dagligvarehandlen.

Mange butikker i landdistrikterne kæmper for at overleve. Den lokale opbakning er afgørende for butikkernes overlevelse, men også for sammenhængskraften i lokalsamfundet, beskæftigelse, uddannelsesmuligheder og mere til. Når du handler lokalt, tager du også hensyn til klima og miljø, og du gør dit til for at bevare værdierne i lokalsamfundet, hvad enten det er indkøbsmuligheder, naboskab eller huspriser.

Vi skal minde hinanden om vigtigheden af et mangfoldigt butiksliv. Køb derfor lokalt i dag, hvis du vil være med til at sikre, at de lokale butikker også er der i morgen.